Frykter spiret skal falle ned i storm

De ansatte ved Nidarosdomens Restaureringsarbeider (NDR) er redd spiret til Domen er i så dårlig stand at det kan knekke hvis det kommer en kraftig storm.

Nidarosdomen

90 meter over bakken ruver spiret til Nidarosdomen i Trondheim. Hvis dette faller ned kan det skade mennesker og materiell. Kula på spiret er 90 centimeter i diameter.

Foto: Bent Lidsetmo / NRK

– Vi har hatt tre skadde spir fra andre gamle tårn til reparasjon, og mye tyder på at kulene på spirene har en svakhet. De tar inn vann og når det blir stående inne i kula, begynner smijernskonstruksjonen å ruste. Vi vet ikke om det samme har skjedd her, men vi kan ikke ta sjansen på at alt er greit, sier fagleder ved NDR, Rune Langås, til Adresseavisen (betalingsside).

Skal bygge stillas rundt spiret

På toppen av Nidarosdomen

For nesten 50 år siden ble spiret på Nidarosdomen pusset opp på denne måten. Øverst sitter Olaf Hansen, mens hans kollega Karl Hoff sitter i en glugge lenger ned. Legg merke til at ingen av mennene hadde sikring. Bildet er hentet fra boka ' 100 år med kobber og blikk ' av Kjell Johansen.

Flere spir på gamle kirker i Trøndelag har tidligere knekt i kraftig vind. Onsdag etter påske starter jobben med å fikse spiret i Nidarosdomen. De kommer da til å bygge et stillas som skal dekke den øvre halvdelen av tårnet.

Ei kran skal løfte stillasmaterialene opp på toppen av tårnfoten. Materialene blir deretter tatt inn i tårnet og fraktet opp til de synlige vindusgluggene. Stillaset blir deretter bygd ut fra denne høyden og opp over spiret.

Det er MasterStillas AS som skal bygge stillaset, men også en fra NDRs stab skal være til stede for å sørge for at bygget blir sikret på best mulig måte.

– Nå tør vi ikke utsette undersøkelsene mer. Spiret er åtte meter høyt og kan skade både mennesker og materiell om det brått deiser i bakken, sier Langås til avisa.