Frykter mindre politi i distriktene

Folk i distriktene rundt om i Norge frykter konsekvensene av den nye politireformen. Ordfører Per Olav Tyldum i Midtre Namdal samkommune tror det vil bli mindre politi i ytterkantene.

Politi

Folk i distrikts-Norge er redd det blir mindre politi i ytterkantene når politidistrikter skal slås sammen.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Per Olav Tyldum

Per Olav Tyldum er ordfører i Midtre Namdal samkommune.

Foto: Espen Sandmo, NRK

Norske politidistrikter kan bli slått sammen i løpet av kort tid . I dag er det 27 distrikter, men regjeringen går inn for å ha 12 distrikter i framtida. Samtidig skal mange lensmannskontorer også legges ned.

Tror de sterkeste vinner

– Det er sagt det skal være 45 minutters reisetid til nærmeste lensmannskontor, og det skal være like lang reaksjonstid. Men dette gjelder bare for 80 prosent av befolkningen. I et sammenslått Trøndelag med nær 450.000 innbyggere er jeg redd vi i Namdalen ikke får så rask hjelp, sier ordfører Per Olav Tyldum (Sp) i Midtre Namdal samkommune.

Vidar Brein-Karlsen

Vidar Brein-Karlsen er statssekretær i Justisdepartementet.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Men det er ikke statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp), enig i.

– Vi skal sette krav til politiets reaksjonsevne der det skjer alvorlige hendelser. Det er selvfølgelig ikke sånn som Tyldum hevder at vi har et mål om å ikke komme raskt fram i distriktene. Dette er en måte å sette opp responstid som Politidirektoratet har funnet hensiktsmessig, mener statssekretæren i Justisdepartementet.

Men ordføreren i Namdalen er redd for at lensmannskontor i utkantene vil bli nedlagt, når økonomien blir dårlig.

– Ser stygt ut

– Ja, jeg mener dette ser ganske stygt ut for folk som bor i Namdalen. Vi skal også følge nøye med på hva som skjer når det nå skal bli opp til den enkelte politimester å endre på lensmannsstrukturen, sier han.

Vidar Brein-Karlsen fra Fremskrittspartiet lover færre oppslag om at politiet kommer seint, også i kommuner som Overhalla og Namsskogan.

– Den type oppslag i media blir det færre av framover. Politiet skal selv få lage den strukturen de mener er mest hensiktsmessig. Politireformen skal sikre ar det kommer mer politi nærmere der publikum er og bor, sier statssekretæren.

Ønsker mer nærhet

Per Kristian Heitmann, leder av Politiets fellesforbund, Nord-Trøndelag

Per Kristian Heitmann er leder i Politiets Fellesforbund i Nord-Trøndelag.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Men i Politiets Fellesforbund i Nord-Trøndelag deler skepsisen med ordføreren fra Namdalen.

– Dette handler om lokal forankring og hverdagsberedskap. Det handler også om ansvar og kompetanse i det ytterste ledd. Vi ønsker at dette skal bli en debatt om hvilke verdier vi skal ha. Skal vi ha et samfunn hvor politiet kommer, eller et samfunn der politiet er der?

– Vi er opptatt av nærhet, og da må være til stede i hvert lokalsamfunn. Vi ser nå en sentraliseringsreform, og det står i sterk kontrast til en nærpolitireform, mener Per Kristian Heitmann i Politiets Fellesforbund.