Frykter mer svineinfluensa

Mattilsynet frykter flere utbrudd av svineinfluensa i grisebesetninger i vinter, og ber bønder og veterinærer være raskt ute med å melde fra om smittemistanke.

Gris

90 grisebesetninger ble ramma av ssvineinfluensa i fjor, de aller fleste i Nord-Trøndelag.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Ett år etter at 90 besetninger ble ramma av svineinfluensa, de aller fleste i Nord-Trøndelag, undersøker Mattilsynet fortsatt om grisebesetningene er helt kvitt smitten.

Knut Rønningen   - Mattilsynet

Knut Rønningen er tilsynsleder i Mattilsynet Midt-Norge

Foto: Mattilsynet

– Vi tar jevnlig prøver i alle besetningene der det ble konstatert smitte i fjor. Vi ønsker å se på utviklinga videre etter utbruddet, sier Knut Rønningen i Mattilsynet i Midt-Norge.

Undersøkelsene skal fortelle om smitten fortsatt er i grisehusene som ble ramma, eller om den er helt borte.

To nye tilfeller i år

Her tester Mattilsynet griser for svineinfluensa

Mattilsynet tester griser for svineinfluensa

Foto: Mattilsynet

I tillegg ønsker veterinærinstituttet rapporter fra alle gårder der det kan være mistanke om svineinfluensa. For faren for at svineinfluensaen slår til igjen er forsatt der, to nye tilfeller er oppdaget i år. De befinner seg ifølge Rønningen i Rogaland.

Mattilsynet, veterinærinstituttet og helsetjenesten for svin skal også se på økonomiske konsekvenser ved infeksjon i en besetning.

– Kan være fordel å ha hatt smitten

Midt-Norge og spesielt Nord-Trøndelag ble hardt ramma i fjor. Nå kan det snus til en fordel.

- Vaksinasjonsstatusen hos svinebøndene i Nord-Trøndelag er rimelig bra etter tiltakene som ble gjennomført i fjor høst, så vi regner med at de er beskyttet mot smitte, sier Knut Rønningen i Mattilsynet i Midt-Norge.