Hopp til innhold

Frykter mer eldrevold i fremtiden

Norsk Sykepleierforbund frykter at eldrebølgen vi gi mer eldrevold i fremtiden.

Halvard Dahles far har blitt slått av en pasient med Huntingtons sykdom.

En 86 år gammel mann blir slått av en pasient med Huntingson sykdom på et sykehjem i Trondheim.

Foto: Privat / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Vi vet at det blir flere mennesker med demens på norske sykehjem, og med det følger behov for mer kompetanse på området, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund til NRK.no.

Hun er sjokkert over at et 86 år gammel mann blir slått på et sykehjem i Trondheim.

Mannen sitter i rullestol og kan ikke forsvare seg mot medpasienten som har Huntingtons sykdom. Sykdommen gir alvorlig hjernesvinn, og det hender pasientene blir voldelige.

Video 514757c5-dcaa-4c9c-b2f8-dd77cc3f4c9d.jpg

86-åring frykter vold på sykehjem.

– Oppsiktsvekkende

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at mange kommuner ikke ser behovet for eller velger å verdsette ansatte med spesialkompetanse, for eksempel innen geriatri og psykiatri, sier hun.

Normann tror vi kan vente oss mer vold blant eldre på sykehjem i fremtiden.

– Slike triste hendelser som den i Trondheim er dessverre ikke enestående, og forteller oss om en sektor som vil bli mer krevende i tiden som kommer når pasientene blir eldre og med flere diagnoser, sier hun.

Mange utsettes for vold

Tall fra Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø (NOA) viser at 1,2 prosent av alle yrkesaktive er utsatt for vold eller trusler om vold én eller flere ganger i uken.

Ifølge NOA oppgir 20% av sykepleierne at de opplever vold eller trusler om vold, mens det blant pleie- og omsorgsarbeidere er hele 30% som oppgir det samme.

– Det er uakseptabelt at arbeidsgiver, i dette tilfellet kommunen, ikke griper inn aktivt for å gjøre noe med situasjonen. Jeg forstår at dette gjøres nå, men kommunen må være seg sitt ansvar bevisst, både overfor pasientene og de ansatte, sier Normann.

– Utrolig at ingenting er gjort

Flere stortingspolitikere reagerer sterkt på eldrevolden i Trondheim.

– Det er helt utrolig at det ikke er gjort noe tidligere. Kommunene har ansvar for at folk er trygge når de bor på sykehjem, sier nestleder Per Sandberg i Fremskrittspartiet.

Han er sterkt kritisk til at kommunen har latt mannen utøve vold mot medpasienter i et år, fordi det ikke var plass på en egen avdeling for voldelige eldre i Trondheim.

– Hvis man har voldelige personer sammen med friske personer må man ta ut den personen. Man kan ikke skylde på manglende plasser, sier han.

Vil ha nasjonal handlingsplan

Høyres Linda Cathrine Helleland er enig.

– Dette avdekker at det ikke er nok ressurser. Mennesker med slike lidelser bør passes på slik at vi sørger for at de ikke utsetter andre for fare.

Kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim mener det må opprettes en nasjonal handlingsplan slik at man kan lage en helhetlig strategi for å unngå mer vold i framtiden.

Det mener Helleland er en god idé.

– Vi må ha en bevissthet om hvordan vi løser dette slik at man ikke skal være redd for å sette foreldrene sine på sykehjem.