NRK Meny
Normal

Frykter kaos når E6 stenger

Lørdag stenger E6 på grunn av arbeid på Koatunellen. Lastebilsjåfører mener det kan bli kaotiske tilstander.

Statens Vegvesen skal utbedre Koatunellen i løpet av helgen. Trafikken sendes via Stiklestad og Leksdalsvatnet.

E6 stengt.

– Til helga vil vi stenge E6 mellom Verdal og Røra for å utbedre høyden i Koatunellen, forteller Senioringenør i Statens vegvesen, Geir Risvik.

Derfor blir det omkjøring på FV 759 via Stiklestad og Leksdal.

Tunnel på E6 skal bli høyere

Eneste mulighet

Det er skiltet rasfare på vegen langs Leksdalsvatnet

Det er skiltet rasfare på vegen langs Leksdalsvatnet.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NRK

Vegvesenet er klar over at omkjøringsveien er dårlig, men sier at den er eneste alternativ.

Trafikkfarlig tunnel utbedres

Risvik tror ikke omdirigeringen vil by på særlige problemer for tungtransport og andre større kjøretøyer.

– Vi har lagt det til et tidspunkt hvor det er minst mulig tungtrafikk, forklarer Geir Risvik.

– Kan bli kaotisk

Sjåfør for Tine

Arthur Olav Kvarnløff tror omkjøringen kan by på problemer.

Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NRK

Lastebilsjåfør i Tine, Arthur Olav Kvarnløff, mener at det kan bli kaotisk på omkjøringsruta.

Dette begrunner han med lav vegstandard.

– Fordi det er smalt, dårlig vei og dårlige kanter. Det er verst langs Leksdalsvatnet, og det siste stykket sør for Steinkjer, mener Kvarnløff.

Forbund enig

Leder for Midtnorsk Transportarbeiderforening, Johnny Sletvold, sier seg enig i at det kan bli problemer på omkjøringsveien.

– For de sjåførene som kjører der, så vil det oppleves som kaotisk.

Sletvold legger til at han er fornøyd med at vegvesenet stenger E6 når det er minst tungtransport.

Blir neppe forsinket

Arbeidet med tunellen går trolig etter planen, og søndag 12:00 skal den nye tunellen stå klar, mener Geir Risvik.

Du kan lese mer om stengingen på vegvesenets nettsider.

Se innslag fra Midtnytt 3.januar om hvorfor tunellen stenges:

Flere tunneler på veiene er for lave for norske vogntog. Tunnelen på E6 ved Røra er så trafikkfarlig at sjåfører frykter for å kjøre gjennom den.

Frykter for sikkerheten i tunneler