Frykter hundrevis av arbeidsplasser blir sentralisert

Det er stor uro blant lokalpolitikere samt ansatte og tillitsvalgte i Skatteetaten i forbindelse med Regjeringens arbeid for en storstilt sentralisering.

Skatteetaten

Per Olav Tyldum

Per Olav Tyldum (Sp) er ordfører i Midtre Namdal samkommune.

Foto: Espen Sandmo, NRK
Statssekretær Jørgen Næsje

Jørgen Næsje (Frp) er statssekretær i Finansdepartementet.

Foto: Regjeringen

I Trøndelag alene settes mange hundre stillinger i spill når kontorstruktur og innkrevingsfunksjoner skal flyttes.

– Vi mener at dagens ordning gir svært gode resultater og fremstår som både en god, effektiv og desentralisert organisasjon. Skatteoppkrever-funksjonen hører etter min mening naturlig til i de oppgavene som kommunene skal løse også i framtida, sier Per Olav Tyldum.

Han er Senterparti-ordfører i Midtre Namdal Samkommune, som har fem ansatte på skatteoppkreverkontoret.

I alt 14 kontor og 110 personer jobber med skatteinnkreving i Trøndelag.

Svart økonomi

– Vi mener dagens organisering med delt kommunalt og statlig ansvar ikke fungerer godt nok. For oss er det viktig å få til større enheter, større fagmiljøer og en bedre koordinert innsats mot svart økonomi. Det dette handler om er bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og bekjempelse av svart økonomi. Nå går tida svært raskt mot ny regionalisering og robuste enheter, sier statssekretær i Finansdepartementet, Jørgen Næsje.

– Skatteoppkreveren er en del av flere ting, ligningskontor osv., som gjør at dette er en kile som trekkes ut av en større helhet. Det er vi redd for, sier ordfører Tyldum.

Regjeringen kommer til å legge frem sitt forslag om saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 12. mai. Forslaget behandles i Stortinget 19. juni, ifølge Næsje.

Frykt og usikkerhet

De ansatte i etaten føler seg overkjørt. Arve Vasskog er avdelingstillitsvalgt i Region Midt.

– Det er klart det er fryktelig mye usikkerhet og fryktelig stor spenning blant de ansatte rundt det som skjer.

Hvor er usikkerheten størst?

– Usikkerheten er størst på de mindre lokasjonene vi har, for det er en sentraliseringsprosess og det jobbes mot større og mer robuste miljø.

Ordføreren i Midtre Namdal ser på Skatteetaten og omorganiseringa der som en del av en klar trend som også omfatter politireform, kommunereform og forslag om å omorganisere sykehusene.

– Det er mye som står på spill. Her skal man både være våken, energisk og komme med alternativ til det Regjeringen spiller opp til.

– Det er ikke for sent, men de har hastverk i å prøve å påvirke sentrale politikere hvis de ønsker å få en mer desentralisert skatteetat i framtida, sier avdelingstillitsvalgt Arve Vasskog.