NRK Meny
Normal

Frykter fôrmangel for sau i vinter

Omfattende tørkeskader på lyngplanter gjør at Mattilsynet er bekymret for sau på helårsbeite i Midt-Norge.

Villsau på Sørburøy

Mye død lyng gjør at myndighetene frykter at det er lite mat for sau som går ute hele året. Dyra på bildet har ingen ting med den aktuelle saken å gjøre.

Foto: Thor-Aksel Hagen

– Vintersesongen i fjor var spesiell. Det var mye overvintringsskader på røsslyng og andre lyngarter som utgjør en del av beitegrunnlaget for sauene som går i utedrift, sier seniorrådgiver Jostein Dragset i Mattilsynet.

Fjorårets vinter i Midt-Norge var tørr og kald, og med lite snø. Det gjorde at mange lyngplanter bukket under.

Dette er mat for sau som går ute gjennom vinteren.

– Kan oppstå matmangel

Nå ber Mattilsynet de som skal ha sau ute i vinter om å følge ekstra godt med på at dyrene har nok mat.

I en pressemelding skriver tilsynet at det er grunn til at tro at det vil oppstå fôrmangel for mange dyr hvis det ikke settes inn nødvendige tiltak.

Dragset sier at saueeierne må vurdere beitet sitt og hvor mange dyr det er forsvarlig å ha ute gjennom vinteren.

– I tillegg forventes det at det blir gjort noen vurderinger av holdet gjennom vintersesongen, og at man har tilleggsfôring tilgjengelig hvis en ser at det er dårlig fôrtilgang.

Dyreeiers ansvar

Det er eieren som har ansvar for at dyra har det bra og at de har nok mat.

– Er det en reell fare for at dyr vil kunne sulte hjel i vinter?

– Nei, vi forventer at det blir gjort tiltak sånn at vi unngår det. Men vi har fått rapporter fra en del områder der det er betydelig mindre beiteplanter enn det vanligvis er, hvis ikke det blir gjort tiltak vil det kunne bli en vanskelig situasjon, sier Jostein Dragset.

Han sier det er tørkeskader langs hele kysten av Midt-Norge, men omfanget varierer fra sted til sted.

– Dyreeierne selv må nok ut å vurdere situasjonen i sitt beiteområde, sier Dragset.

Tar det på alvor

Styreleder Helge Stranden i Norsk Villsaulag sier at de tar situasjonen svært seriøst.

– Vi er opptatt av de som driver med villsau regulerer dyretallet ut fra den drifta de har, og at de ordner seg med tilleggsfôr i god tid. Det er helt klart at det er dyreeier som har ansvar, og det er vår oppgave som organisasjon å si fra om dette.

5. november arrangeres det en fagdag på Frøya hvor nettopp denne problematikken er tema. Det skjer i et samarbeid mellom villsaulaget sentralt og lokalt, Frøya kommune, Mattilsynet og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

– Her håper vi å samle villsaubønder fra hele Midt-Norge og fra andre kystområder, sier Stranden.