Frykter for dyrelivet etter oljeutslipp

Olje lekker ut i Levangersundet, og det har det gjort i en måned. Fortsatt vet ingen hvor den kommer fra, og nå frykter man for dyrelivet i sundet.

Oljeutslipp Levangersundet

En knoppsvane svømmer rundt i Levangersundet, mens det er lagt ut lenser for å fange opp oljen.

Foto: Leif Inge Paulsen/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

leif inge paulsen

Leif Inge Paulsen er senioringeniør ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag.

Foto: privat

Siden i mars har det lekket ut olje i Levangersundet, og den ble først oppdaget ved moloen. Det er lagt ut lenser for å samle opp oljen.

Staupslia

– Foreløpig har vi ikke klart å finne ut hvor oljen kommer fra. Det vi vet er at det må være fra et sted oppover Staupslia, sier senioringeniør Leif Inge Paulsen ved fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag til NRK.

Det er brannvesenet i Levanger som har funnet ut at oljen stammer fra en overvannsledning langs Staupslia. Denne ledningen munner ut i Levangersundet, like nord for brua mellom Levangernesset og sentrum.

– For å forsøke å lokalisere utslippskilden er det tatt ut flere prøver som er sendt til analyse, fortsetter Paulsen.

Fuglelivet

Han frykter for dyrelivet i Levangersundet. Ikke minst for livet i fuglefredningsområdet som ligger her.

– Er det olje så vil jo fuglene få denne i fjærdrakten, og da kan de jo fryse i hjel. Dette er jo en gift som ikke hører hjemme her, så vi forsøker å finne utslippskilden så raskt som mulig, sier Leif Inge Paulsen.

Nå ber han folk som bor oppover Staupslia bidra til å finne utslippskilden.

– Det har jo vært både gartneri og verksted i området. I tillegg ligger det sikkert gamle oljetanker nedgravd som det kan lekke ifra. Folk som vet de har en slik tank, kan jo undersøke om det kan være en lekkasje, sier han.