Normal

Frykter flere ras i Namsos

Heimevernet og Sivilforsvaret er kalt ut til rasstedet Kattmarka i Namsos for å være i beredskap.

Ras i Namsos
Foto: Lars Erik Skjærseth

Det store leirraset som gikk i går, etterlot et område der det kan gå flere ras.

Sikrer seg mot nysgjerrige

Kystvaktskipet Njord ligger på fjorden utenfor raset, ifølge politiet er det for å sikre seg mot at nysgjerrige tar seg inn i området sjøveien.


Ytterligere seks hus ble evakuert ved rasområdet i Namsos i går kveld. Ni hus og hytter ble feid på sjøen og sju mennesker måtte reddes ut fra leirmassene med helikopter.

Ble reddet med helikopter

- Veiarbeid er den mest sannsynlige årsaken til leirraset i Namsos, sier teknisk direktør i Norges geotekniske institutt NGI Kjell Karlsrud.

Undersøkelser i dag

- Selv om området kan ha hatt veldig dårlig stabilitet i utgangspunktet, så er det nok sannsynlig at det som direkte utløste dette skredet, har en sammenheng med veiarbeidene, sier Karlsrud til NRK.

Raset i Namsos

Eksperter starter i dag arbeidet med å finne ut hva som utløste fredagens ras, som tok med seg flere hus og hytter i Namsos.

Se rasstedet fra lufta

Ustabil kvikkleire

Statens veivesen har arbeidet med å utbedre veien i nærheten, og det ble sprengt i forbindelse med arbeidet bare to minutter før skredet gikk.

Grunnen i området består av ustabil kvikkleire.

Arbeidet på Kattmarkveien har pågått i to-tre uker. Dette er en del av det større Namdalsprosjektet, der Statens vegvesen er byggherre.

Området før raset

Slik så rasområdet ut før raset.

Foto: Telefonkatalogen.no

Advokat kritisk


Advokat Arne Haugland er kritisk til Statens vegvesens fremgangsmåte før veiarbeidene i Namsos ble satt i gang.

Haugland ble før jul engasjert av en av huseierne langs Kattmarkveien.

- Jeg ble engasjert for å bistå huseieren med å vurdere risiko knyttet til det planlagte arbeidet. Vi hadde to møter, og jeg måtte blant annet true med å få arbeidet stoppet for å få den nødvendige avtalen på plass, forteller Haugland til Namdalsavisa.

Ras i Namsos

Rasområdet i Kattmarka i Namsos.

Foto: Lrs Erik Skjærseth / NRK