Frykter færre kvinnelige politikere

Forskere tror større kommuner skremmer småbarnsmødre bort fra lokalpolitikken. Hege Nordheim-Viken er både småbarnsmor og ordfører i Høylandet kommune, og frykter for bredden i politikken.

Hege Nordheim-Viken
Foto: Karin Jegtvik / NRK

Nordheim-Viken er stolt over å være kvinnelig politiker, og er fornøyd med at hennes egen kommune har et bredt spekter av politikere i kommunen.

I Høylandets kommunestyresal finnes det alt fra unge til gamle, kvinner og menn. Men kommunereformen kan få færre kvinner til å ønske å ytre seg politisk.

Lavere deltakelse

– Ja, hvis reformen går mot større enheter, frykter jeg det blir lavere deltakelse, og færre kvinner som engasjerer seg, sier hun til NRK.

Hege Nordheim-Viken har selv barn og gård, og kjenner allerede på utfordringene det gir med å være politiker.

– På bygdene jobber mennene som oftest på gårdene, og det er kvinnene som kjører barna til fritidsaktiviteter og er med selv. Blir det større avstander, blir det et hinder for å være med, tror hun.

– Blir borte

Anders Todal Jensen
Foto: Linda Bjørgan / NRK

Hege Nordheim-Viken er ikke alene om å frykte at dette kan bli resultatet av kommunereformen. Professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen, tror også færre kvinner kommer løpende til politikken hvis avstandene blir store.

– Ja, jeg vil også regne med at folk med store omsorgsoppgaver vil måtte gi opp å engasjere seg i lokalpolitikken. Vi vet jo at kvinner tar et større ansvar for pleie av barn og foreldre, og vi må regne med at de med de tyngste forpliktelsene, vil bli borte, sier Todal Jensen.

Han får også støtte fra seniorforsker ved norsk senter for bygdeforskning, Reidar Almås.

– Det er ikke de etablerte politikerne som blir borte. Det er nok familiefolk med en travel hverdag, og særlig kvinnene, sier Almås.

– Helt uenig

Høyres Torhild O. Aarbergsbotten tror ikke større kommuner vil føre til færre kvinner i lokalpolitikken.

– Jeg mener heller at med større kommuner vil en kunne ha et grunnlag for en mer profesjonell holdning til det politiske arbeidet. Møter må holdes på dagtid og med gode ordninger for frikjøp fra arbeidsplassen og godtgjøring for barnepass. Slike ordninger har vi for eksempel i fylkeskommunen, skriver Aarbergbotten i en e-post til NRK.

Torhild Aarbergsbotten
Foto: NRK

Hun viser til at blant annet Ørland kommune har lagt møter til dagtid for å kunne skjerme kvelder og tid med familien.

– Etter snart 16 år som deltaker i kommunepolitikken med en sønn på nå 16 år, har jeg prøvd de ulike faser i hans oppvekst i kombinasjon med et ganske aktivt politisk liv. Med møter på kveldstid hadde ikke jeg kunne deltatt, og det uavhengig av avstand til møtelokalet, mener Høyre-politikeren.

Torhild O. Aarbergsbotten mener større kommuner vil være bedre i stand til å legge til rette for gode ordninger for politikerne.

– Demokrati koster, og med større kommuner gir det også større muligheter for å kunne prioritere det folkevalgte arbeidet, mener hun.