Hopp til innhold

Frykter en del av Frøya vil dø

Ordføreren i Frøya liker ikke at Direktoratet for naturforvaltning vil stoppe oppdrattsanleggene i Froan.

Hans Stølan ordfører Frøya

Direktoratet for naturforvaltning sier nei til permanent oppdrett i Froan. Frøya-ordfører Hans Stølan håper på et annet svar fra Miljøverndepartmentet.

Foto: NRK/Montasje

– Jeg er skuffet, men jeg er ikke direkte overrasket over at DN er konsekvent imot oppdrett i Froan, sier Frøya-ordfører Hans Stølan til NRK.

I 12 år har det vært midlertidig lakseoppdrett i Froan på Frøya. Området er landskapsvernområde og naturreservat, og siden oppdrettstillatelsen ble gitt i 1998 har fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjort mange forsøk på å flytte driften.

Sør-trønderske politikere har engasjert seg sterkt i saken, og Miljøverndepartementet har forlenget den midlertidige tillatelsen flere ganger.

Nå er det snakk om permanent drift, men DN sier nok en gang nei til Froan-oppdrett.

– Formålet med landskapsvernområdet i Froan er å ta vare på et opprinnelig landskap, og vi mener at de oppdrettsanleggene som ligger der nå bryter med det landskapet. I tillegg er det usikkerhet om konsekvensene for dyrelivet, argumenterer seksjonssjef Knut Fossum ved Direktoratet for naturforvaltning.

– Jeg håper de tar en annen beslutning

Nå blir det opp til Miljøverndepartementet å ta en endelig avgjørelse.

Frøya-ordføreren krysser fingrene for at de gir et annet svar enn direktoratet.

– Jeg har et håp om at de kan fatte en annen beslutning. De har lovet å komme på befaring før de bestemmer seg, sier Stølan.

– Hva vil det bety for denne utkanten av Frøya kommune, dersom man ikke får drive med oppdrett der?

– Oppdrett har blitt mer og mer viktig for hvert år som har gått, og hvis det forsvinner så dør en del av lokalsamfunnet, svarer ordføreren.