– Jegerne bør skyte færre ryper

Rypetellinga er i gang i flere kommuner i Norge, og så langt ser det ut til å bli et dårlig jaktår i 2012.

Rypejakt

På grunn av en lav smågnagerbestand frykter man at rypeåret i 2012 blir dårlig.

Foto: Erik Veigård / Scanpix

Rypetakseringen er så vidt i gang i flere store jaktkommuner. Indikasjonene så langt tyder på at det kan bli en laber rypejakt i 2012.

Det er fjelloppsynet i flere trønderske kommuner som nå frykter for dårlig fangst under årets jakt, skriver Namdalsavisa.

– Forventer et bunnår

– Vi forventer et bunnår. Det er mye som tyder på at det vil bli relativt lite med rype på grunn av at smågnagerbestanden har kollapset som følge av den seine våren, sier daglig leder i fjelloppsynet i Snåsa, Vidar Formo til avisa.

Smågnagerbestanden er avgjørende for at smårovviltdyrene skal ha rikelig med tilgang på mat, slik at det ikke går ut over rypeegg og kyllinger.

I år ser det ut til at smågnagerne bortimot har forsvunnet, og flere plasser påpekes det at det burde tas ut mer smårovvilt.

Advarte i 2011

I fjor uttalte NINA-forsker, Oddgeir Andersen til NRK, at rypejegerne burde være forsiktige med å forsyne seg av rypebestanden under jakta på grunn av at det kunne få en innvirkning på seinere år.

– For å opprettholde bestanden, bør man være forsiktig med uttaket, så man også får en god stamfuglbestand til neste år, sa Andersen i 2011.

Grunnen til at bestanden var betydelig høyere i fjor, var større mengder med mus og lemen.

– Bør ta ansvar

I år oppfordrer Andersen igjen på det sterkeste at jegerne tar ansvar.

– Jakt i seg selv har en stor effekt på rypebestanden, et stort uttak vil helt klart virke negativt, sier han til NRK.no.

Forskeren mener at det jaktes for mye rype i Norge.

– Helt klart, forskerne blir mer og mer klar over at jakta har en langt større betydning enn det vi først trodde. Jegerne har mulighet til å redusere uttaket og forvaltninga har også makt til å begrense dette, og det bør de gjøre.

Rypebestanden minker for hvert år

Fangststatistikken fra 1971 og fram til i dag viser at det siden slutten på nittitallet har gått jevnt ned i antall ryper.

– Generelt sett så blir bestanden mindre, og det betyr at jegere må være mer bevisste på hvor mange ryper de tar ut, sier Andersen.

Han er også enig i at smågnagerbestanden har en stor effekt på rypebestanden.

– Et godt år med mye smågnagere betyr jo at predatorene til rypa heller fokuserer på mus og lemen, og det kan bety at rypa går fri i større grad.

Takseringa i de forskjellige kommunene gjøres ferdig rundt midten av august. Deretter vil de ulike fjellstyrene fastsette dagskvoter for rypejakta.

Lemen

Smågnagerbestanden er avgjørende for at smårovviltdyrene skal ha rikelig med tilgang på mat.

Foto: Gunn Nyborg / NRK

Siste fra Trøndelag

Se Midtnytt 20.00 med Kristin Agerlie

Se Midtnytt 20.00 med Kristin Agerlie