Frykter at liv kan gå tapt

St. Olavs Hospital oppfordrer fastleger til å ikke henvise pasienter med mindre det er absolutt nødvendig, fordi de sliter med plassmangel i sommer.

Akutten ved St. Olavs Hospital

På grunn av plassmangel ble bare de mest alvorlig syke pasientene innlagt ved St. Olavs Hospital i Trondheim i går. – En skam og skandale, mener fastlege Nils Ivar Leraand.

Foto: St. Olavs Hospital

– Det er en skam og skandale. Vi gir pasientene et uforsvarlig tilbud, og jeg er redd for at det kan gå liv, sier fastlege Nils Ivar Leraand til Adresseavisen.

I går fikk Legevakten og alle fastlegene i Trondheim beskjed om at de måtte vurdere hvor nødvendig det var med innleggelse av pasienter, fordi det var helt fullt ved St. Olavs Hospital.

– Jeg råder legene til å vurdere om det er absolutt nødvendig med henvisning til sykehuset, bekrefter kommuneoverlege Leif E. Muruvik Vonen.

– Har problemer med å finne plass

Gudmund Marhaug, fagdirektør St. Olavs Hospital

Fagdirektør Gudmund Marhaug sier plassmangelen varierer fra dag til dag.

Færre sengeposter gjør første del av sommeren til en vanskelig periode for sykehuset.

Ifølge Adresseavisen har St. Olavs Hospital normalt 638 sengeplasser, men kun 514 av disse blir brukt nå.

Det har så langt ført til plassmangel hele fire ganger.

– Vi har problemer med å finne plass til pasienter som henvises av fastlegene. Situasjonen varierer fra dag til dag, men om det er absolutt nødvendig med innleggelse, så vil vi selvsagt ta imot pasienten, sier Gudmund Marhaug, som er fagdirektør ved sykehuset, til adressa.no.

– Blir et ekstra stressmoment

Fastlege Leraand er redd plassmangelen fører til at sykehusets leger overkjører unge og uerfarne fastlegers beslutninger.

Han er glad for at han selv ikke hadde noen alvorlig syke pasienter i går.

– Jeg hadde heldigvis ikke det. Vi har det travelt til vanlig. Da blir det et ekstra stressmoment om vi i tillegg må kontakte sykehuset før vi henviser pasienter, eller at vi må ta oss av pasienter som blir skrevet ut tidlig av sykehuset.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.