Normal

Frykter at lefsebakeri flyttes ut av bygda

80 ansatte venter i spenning. I løpet av kort tid avgjøres det om Norges største lefsebakeri skal flyttes fra Lierne til Møre og Romsdal eller Hordaland.

Åtti personer kan miste jobben hvis Orkla foods velger å legge ned produksjonen ved Lierne bakeri.

Elin Eide, tillitsvalgt Lierne bakeri

– Det er framtida som står på spill, sier tillitsvalgt Elin Eide.

Foto: Tariq Alisubh/NKR

Eieren Orkla Foods Norge har varslet Nord-Trøndelag fylkeskommune om at Lierne bakeri kan bli lagt ned.

Brevet ble sendt 7. april og en avgjørelse kan bli tatt i mai.

For nå må det gå minst 30 dager før en eventuell nedleggelse kan skje, i følge omstillingsloven.

Alf Robert Arvasli, ordfører Lierne

Ordfører Alf Robert Arvasli håper at de får beholde Norges største lefsebakeri, og at bakeriet ikke flyttes til Møre og Romsdal eller Hordaland.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Det er en spent situasjon. Framtida står på spill, sier tillitsvalgt Elin Eide ved lefsebakeriet.

Lierne bakeri er Norges ledende produsent av lefser og selskapskaker. Men de to siste åra har bakeriet hatt økonomiske utfordringer.

Kan bli flyttet

Silje Merete Elstad, tillitsvalgt Lierne bakeri

Hun håper at det blir satset på lefsebakeriet i Lierne, men frykter fraflytting om dørene stenges ved hjørnesteinsbedriften.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

Styret i Orkla Foods Norge vurderer nå tre alternativer.

  • All produksjon ved Lierne bakeri kan bli flyttet til Stranda på Møre og Romsdal eller Arna i Hordaland.
  • Lierne bakeri kan bli solgt.
  • Det kan bli investert i Lierne.

For Lierne kommune kan konsekvensene bli store om hjørnesteinsbedriften flyttes ut av kommunen.

Lierne er Nord-Trøndelags største kommune i areal, men har bare knapt 1400 innbyggere.

Håper i det lengste

– Det kan sammenlignes med at Trondheim mister 12.000 arbeidsplassser, sier ordfører, Alf Robert Arvasli.

De vet at en avgjørelse snart kommer, og både de og ordføreren håper i det lengste at det skal investeres i lefsebakeriet i Lierne.

– Det var her det startet. Nedlegging vil bety fraflytting og at hus blir stående tomme. Det blir sårt for hele bygda og også nabobygda på svensk side, sier tillitsvalgt, Silje Merete Elstad.

Kjempeinteressant

Ordfører i Stranda kommune i Møre og Romsdal, Jan Ove Tryggestad, har vært orientert om muligheten for at lefsebakeriet flyttes dit.

– Alle nye arbeidsplasser er kjempeinteressant for oss, har han tidligere uttalt til Sunnmørsposten.

Lierne bakeri ble etablert i 1990. Lefsebakeriet ble solgt til Rieber & Søn i 2011 før Orkla kjøpte bakeriet to år etterpå.

Lefser fra Lierne Bakeri

Lefsene er et varemerke som har gjort Lierne kjent over hele landet.

Foto: Tariq Alisubh