Hopp til innhold

Trønderske kommuner frykter ambulansekutt

Ambulanse Midt-Norge må spare 25 millioner. Det kan bety færre ambulanser og hjemmevakt for ambulansearbeidere.

Ambulanse Midt-Norge må spare 25 millioner. Det kan bety færre ambulanser og hjemmevakt for ambulansearbeidere

Det er foreslått at ambulansearbeiderne i Verran kommune skal ha hjemmevakt om natta. (Foto: Eivind Aabakken NRK)

Det er uro i mange trønderske kommuner over mulige kutt i ambulansetjenesten. Ambulanse Midt-Norge må kutte store beløp for å komme i budsjettbalanse.

Vedtaket kommer sannsynligvis allerede i morgen, torsdag, og kan føre til færre ambulanser i tolv midtnorske kommuner.

Færre ambulanser og hjemmevakt for ambulansearbeiderne


Ambulanse Midt-Norge må spare 25 millioner kroner i år og det er forslag om store kutt.

Det kan blant annet bli færre ambulanser i Roan og Røros, og også i Oppdal om sommeren. I Røyrvik legges ambulansetjenesten ned. I Verran, Leksvik og Meråker kan det bli hjemmevakt for ambulansearbeiderne om natta.

Det vil bli kutt i ambulansetjenesten i til sammen 9 kommuner i Trøndelag.

Kart

Ni kommuner vil bli berørt av kutt i ambulanseberedskapen dersom forslaget som blir presentert styret torsdag blir vedtatt.

Harald Tangvold

Harald Tangvold er foretakstillitsvalgt i Ambulanse Midt-Norge.

Foto: Eivind Aabakken / NRK
Bjørn Skjelstad

Bjørn Skjelstad er ordfører i Verran.

Foto: Eivind Aabakken / NRK
Petter Bjørdal er styreleder i Ambulanse Midt-Norge.

Petter Bjørdal er styreleder i Ambulanse Midt-Norge.

Foto: NRK

– Prosessen har gått altfor fort

Tillitsvalgte og ansatterepresentanter har sendt brev til styret og påpekt at de er bekymra for de kuttene som er foreslått. De etterlyser en analyse av sårbarhet og risiko som vil følge av kuttene. De vet ikke hvilke følger kuttene vil få.

Harald Tangvold er foretakstillitsvalgt i Ambulanse Midt-Norge. Han mener de kuttene det er lagt opp til samlet vil kunne gå hardt utover pasientene i distriktskommunene.

– Denne prosessen har gått altfor fort, sier han.


– Kommunene burde fått sagt sitt

Også ordfører i Verran, Bjørn Skjelstad, er bekymra. Han er enig med Tangvold i at prosessen har gått for fort. Allerede i morgen kan styret vedta de omfattende kuttene som blant annet vil føre til at ambulansearbeiderne får hjemmevakt om natta.

– Det har ikke vært en demokratisk prosess. Jeg hadde forventa at de kommunene det gjelder hadde fått sagt sitt om den ambulansetjenesten som er foreslått, sier han.

Verran-ordføreren er redd jobbene innen ambulansedriften i distriktet kan bli mindre attraktive, noe som kan føre til dårligere kompetanse blant de ansatte. Han mener dette igjen kan påvirke bosettinga i distriktskommunene.

– De bør utsette dette styrevedtaket, sier han.

– Vi har bare fått informasjon gjennom media

Ordfører i Roan, Jan Helge Grytland, sier at forslaget om redusert ambulanseberedskap i kommunen kom som lyn fra klar himmel. Ingen i kommuneledelsen visste noe før de ble informert gjennom media.

Som Verran-ordføreren mener også Grytland at de kommunene som blir rammet av kuttene burde vært involvert i forkant.

– Det er nesten så galt at jeg vil bruke ordet skandale, sier han til NRK.

Styret har mottatt innspill

Kuttforslaget i ambulansetjenesten som administrasjonen i Ambulanse Midt-Norge står bak er bestilt av styret.

– Det er for at vi skal kunne spare inn 25 millioner kroner og komme i økonomisk balanse, sier styreleder i Ambulanse Midt-Norge Petter Bjørdal.

Han sier at mange kommuner har kommet med innspill og at de har mottatt brev fra alle de ni kommunene som blir berørt. Han mener derfor deres syn blir hørt av styret.

Når det gjelder kritikken fra de tillitsvalgte om manglende sårbarhets- og risikoanalyse, sier han at dette vil bli gjennomført. Han mener det ikke er behov for å utsette saken.

– Vi har mottatt brev fra en rekke kommuner og tillitsvalgte, og de som ikke har fremmet sitt syn kan fortsatt gjøre det før vi starter styremøtet klokka 12.30, sier styrelederen.

Men styrelederen er klar på at det er flere ting som må falle på plass før styret kan gå til ei endelig gjennomføring av forslagene de skal behandle torsdag.

Siste fra Trøndelag