Frøya topper ulykkesliste

I Frøya kommune er det nesten dobbelt så mange bilkrasj i juli som i mai og september.

Dødsulykke Frøya
Foto: Petter Vidar Vågsvær

Frøya topper listen over kommuner i Sør-Trøndelag når det gjelder økning av bilulykker i feriemåneden juli.

I 2008 var det 133 innmeldte bilskader i juli, mens det i mai og september lå på 71 og 70 tilfeller.

Det er Gjensidige som har sett på tall for skader med personbiler.

- Vi ser en sterk økning i Frøya kommune i juli, trolig på grunn av flere turister og større trafikk enn normalt, sier Hestegrei.

Etter Frøya følger kommuner som Rennebu, Holtålen, Bjugn og Røros.

- Resultatene gir en pekepinn på hvor bilturistene tar veien, og sier ikke noe om den generelle trafikksikkerheten i området, sier leder for oppgjør motorvogn i Gjensidige, Pål Hestegrei.