Frøya gir opp

Frøya kommune gir opp å kjempe mer mot vindkraftverket som bygges i kommunen. Under et formannskapsmøte i dag kom politikerne fram til at de tar Kommunaldepartementets avgjørelse til orientering og vil ikke gjøre noe mer for å stanse utbygginga.