Froan vernes mot oppdrettslaks

Oppdrettskonsernet Salmar får ikke lov til drive lakseoppdrett i den sårbare øygruppa Froan utenfor Frøya.

Oppdrettslaks
Foto: Terje Marøy / Scanpix

Salmar har siden 1998 hatt dispensasjon fra verneforskriften i området, og har drevet lakseoppdrett i to lokaliteter.

Salmar har søkt om å få drive oppdrett på permanent basis i Froan, men fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener vernebestemmelsene i området ikke kan forenes med oppdrett av laks.

Selskapet må nå legge ned all oppdrettsvirksomhet i Froan.

Lite næringsliv i Froan

Fylkesmannen ber samtidig Miljøverndepartementet om å se på vernebestemmelse i Froan med sikte på å åpne for oppdrett i en begrensa del av landskapsvernområdet i framtida.

Årsaken er at folket i Froan har få alternative næringer, og at øygruppa er trua av fraflytting.

- Salmar har mulighet til å klage inn vedtaket for Miljøverndepartementet, og kan fortsette med drifta i Froan til en eventuelle klage er ferdig behandla, sier miljøverndirektør Stein-Arne Andreassen til NRK Trøndelag.