Friskmelder griser

Når grisene er fri fra influensasymptomer, kan bøndene sende dyrene til slakting som vanlig.

Gris
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Mattilsynet friskmelder grisebesetninnger som har hatt svineinfluensa.

– Så lenge grisene har kommet over en hver fase hvor det ikke lenger kan påvises at grisen har vært syk med influensasymptomer med hoste og feber og lignende, og de har vært friske i minst en uke, da kan grisene sendes til slakting som vanlig, sier regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudten til NRK.

Lemper på kravene

Under arberbeidet med å bekjempe svineinfluensaen ble det innført karante blant de smittede besetningene.

– Det betyr at det verken var lov til å føre griser til slakting eller å ta ny gris inn i besetningen etter slakting. Disse restriksjonene har nå blitt lempet på ut i fra at vi konsentrerer bekjempingen og overvåkingen om de 150-160 viktigste avlsbesetningene i Norge, sier Røthe Knudtsen.

Viktig vaksine

Fremover venter Mattilsynet på nye tall av smittede besetninger, men også vaksinering av befolkningen blir viktig for videre arbeid.

– Dess større andel av befolkningen som blir vaksinert, dess mindre risiko er det for at det er en smittevei fra folk til gris. Så vil det gjenstå for Mattilsynet å se om det er mulig å begrense smittespredningen mellom grisebesetningene som er det den normale spredningsveien, sier Røthe Knudtsen.