Normal

Friskmelder fem nye besetninger

Nye svinebesetninger har testet negativt for MRSA-bakterien. Samtidig forventer Mattilsynet å finne flere som er smittet.

Bjørn Røthe Knudtsen

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen i Mattilsynet sier det ikke er grunn til å bli overrasket hvis det dukker opp positive prøvesvar.

Foto: Espen Nilsen Holtan / NRK

– Det gledelige i dag er at vi har fått resultat fra fem nye besetninger som er undersøkt. I ingen av disse er det påvist MRSA-bakterier, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet til NRK.

Det er funnet LA-MRSA-bakterier i fire svinebesetninger.

30 kontaktbesetninger er i søkelyset, og fortsatt mangler Mattilsynet prøvesvar fra elleve av dem.

Bjørn Røthe Knudtsen sier at de forventer at en del av dem tester positivt for bakterien.

– Ut fra smittemønsteret som vi ser avtegner seg i de 30 kontaktbesetningene, er det ikke grunn til å bli overrasket hvis flere av de elleve som nå gjenstår blir positive, sier han.

De 30 besetningene er båndlagte.

– Det går ikke gris inn og ut av besetningene, situasjonen er under kontroll. Men det er klart at det er spennende dager for eierne av de siste besetningene, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet.