Hopp til innhold

Frikjent for seksuell handling

En ansatt ved en skole i Trondheim er frikjent for seksuell handling med en kollega. Tiltalte mente kollegaen hadde gitt signaler som tydet på at hun likte ham mer enn som kollega. Dette avviste fornærmede. Flertallet i Trøndelag tingrett frifant tiltalte fordi tvilen skal komme ham til gode. Skolen har allerede gitt ham en advarsel som tiltalte godtok.