Hopp til innhold

Frifunnen etter å ha køyrt med hund i tilhengjarfestet

Kvinna batt hunden til tilhengjarfestet fordi ho måtte ta seg av den nyfødde ungen sin. To timar seinare køyrde ho av stad, med hunden på slep for å hente den andre ungen sin.

Frostating lagmannsrett. F.v. fagdomarane Bjørn O. Berg, Sissel Elnan Finstad og Arve Rosvold Alver.

SÆRSKILDE OMSTENDE: Frostating lagmannsrett meiner tiltalte hadde alt fokus på babyen og derfor ikkje kan dømast for grov aktløyse.

Foto: Kari Sørbø / NRK

I Trøndelag tingrett vart kvinna frifunnen, men statsadvokaten anka på lovbruken. No har Frostating lagmannsrett avvist anken.

Kvinna, som var nybakt mor, kom tilbake til huset etter ein trilletur, som også mor hennar og familiehunden var med på.

Køyrde to kilometer med hunden på slep

Spedbarnet skreik og var mykje plaga med vondt i magen, fortalde kvinna i retten. Sjølv hadde ho søvnproblem og var svært sliten.

Ho festa hunden til tilhengjarfestet på bilen ved huset og skunda seg inn med babyen. Like etter kom mor hennar inn, og dei snakka ikkje noko om kvar hunden var.

To timar seinare køyrde tiltalte for å hente den andre ungen sin som var i barnehagen, om lag to kilometer unna.

Då ho kom fram, oppdaga ho hunden som låg i bandet sitt på vegen bak bilen.

Hunden døydde som følgje av skadane.

Les også: Mattilsynet møtt av ein uuthaldeleg stank og døde kattar i si eiga avføring

En trøndersk katteeier er tiltalt for grov dyremishandling
En trøndersk katteeier er tiltalt for grov dyremishandling

Frifunnen på grunn av omstenda

Kvinna vart tiltalt for brot på dyrevelferdslova ved å etterlate eit dyr i hjelpelaus tilstand.

I tingretten la aktor ned påstand om fengsel på vilkår og ei bot på 10.000 kroner.

Dei tre dommarane var samde om at det var uforsvarleg å ikkje forsikre seg om at hunden var løyst frå tilhengjarfestet før ho sette seg i bilen.

To av dei tre dommarane meinte handlinga var aktlaus, men ikkje grovt aktlaus, slik lova krev for å døme. Dermed vart tiltalte frifunnen, mot stemma til fagdommaren i mindretal.

Tingretten meinte kvinna ikkje kunne lastast for at ho ikkje sjekka at hunden var tatt hand om av mora, og låg på plassen sin i stova.

«Hunden ligg vanligvis rolig på sin faste plass inne i huset, og det var derfor ikke merkverdig for tiltalte at hun ikke hadde lagt merke til om hunden var i huset eller ikke», skreiv tingretten.

Statsadvokaten anka lovbruken til lagmannsretten.

Amund Sand

AKTOR: – Tingretten gjorde ei ufullstendig vurdering og la for mykje vekt på personlege forhold hos tiltalte, sa politiadvokat Amund Sand i lagmannsretten.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Svekka merksemd på grunn av babyen

Den tiltalte tobarnsmora var sterkt prega då ho forklarte seg for Frostating lagmannsrett førre veke. Fleire gonger tok ho til tårene i vitneboksen.

Ho fortalde om den tøffe tida etter fødselen, om smerter, underskot på søvn, manglande konsentrasjon og ein baby som skreik mykje.

Dagen før den fatale bilkøyringa hadde mor hennar kome for å hjelpe til i heimen.

I lagmannsretten fortalde tiltalte også at verken ho eller mannen pleide å binde hunden til tilhengjarfestet. Men den dagen gjorde ho det, for å ta seg av babyen.

Lagmannsretten meiner tiltalte skapte ein svært farleg situasjon for hunden, og at handlinga er svært alvorleg.

På den andre sida var det vanskeleg for tiltalte å fokusere på noko anna enn babyen. Omstenda gjer også at terskelen for kva som er grovt aktlaust må vere høgare, meiner lagmannsretten:

«Holdt opp mot de konkrete omstendighetene – at hunden ikke var synlig for henne der bilen sto parkert, og at hun oppfattet det slik at hennes mor skulle ta med hunden inn i huset – er (N.N. tiltaltes) uaktsomhet derfor ikke å anse som grov.»

Anken frå påtalemakta vart derfor forkasta av lagmannsretten. Det betyr at dommen frå tingretten blir ståande og kvinna er frifunnen.

Advokat Jon Reidar Aae

FORSVARAR: Jon Reidar Aae seier saka har vore ei stor belastning for tiltalte.

Foto: Joar Elgåen / NRK

– Ei stor belastning for tiltalte

Det er no opp til påtalemakta å avgjere om saka skal ankast til Høgsterett.

Statsadvokat Jarle Wikdahl har så vidt lese gjennom dommen når NRK snakkar med han onsdag.

– Viss vi ankar til Høgsterett blir det på lovbruken, sidan det ikkje er usemje om kva som har skjedd, seier Wikdahl.

Forsvarar Jon Reidar Aae seier at tiltalte er letta.

– Resultatet er gledeleg for klienten min og ho håper inderleg at Statsadvokaten ikkje ankar vidare, seier Aae.

Saka har vore ei stor belastning for henne og resten av familien. Å miste ein hund på ein slik måte er ekstra tungt, seier forsvararen.

Dette var den andre saka på to månader i Trøndelag der ein hund vart slept etter ein bil ved eit uhell.

I februar vart ein mann dømt til fengsel på vilkår i 15 dagar og ei bot på 10.000 kroner. Hunden hans fekk også skader, men overlevde køyreturen.

Les også: Tiltalt for mishandling av 40 hunder: – Den klikka da den fikk strøm

Amund Sand, aktor og Anders Kjøren, advokat
Amund Sand, aktor og Anders Kjøren, advokat

Siste fra Trøndelag