NRK Meny
Normal

Overdrar gården til barna før arveavgiften fjernes

Flere bønder overdrar gården til sine etterkommere før arveavgiften fjernes ved nyttår, for å unngå skattesmell.

Gård

Bønder mener de unge får en enklere start dersom gårdsoverdragelsen fremskyndes før nyttår.

Foto: Tore Kleffelgård

Lorents og Aud Jorunn Landrø i Skaun i Sør-Trøndelag har fremskyndet overdragelsen til sønnen for at han skal unngå en skattesmell.

– Vi har planlagt dette en god stund, men vi velger å fremskynde det noen få dager for å unngå at de unge får en skatteskjerpelse på overdragelsen, sier gårdbruker Aud Jorunn Landrø.

Skjer over hele landet

Leder Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag Bondelag

Fylkesleder i Sør-Trøndelag bondelag, Lars Morten Rosmo, synes det er fornuftig at mange fremskynder overdragelsene.

Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Ifølge fylkesleder i Sør-Trøndelag bondelag, Lars Morten Rosmo, er ikke ekteparet Landrø alene om å gjøre nettopp dette.

– Det skjer naturligvis over hele landet. Skatteendringen som ble gjort med arveavgiften fører jo til en utgift. Regjeringen gjør en målrettet skatteendring som fører til en utgiftsøkning for oss.

– Bøndenes mulighet til å skrive opp verdien på gården i forbindelse med gårdsoverdragelse blir fjernet. Det fører til at de som skal overta gården mister muligheten til å utgiftsføre store summer som de da kan få fradrag for i regnskapene sine, sier Rosmo.

Hvor mange som fremskynder gårdsoverdragelser som følge av regelendringen er det vanskelig å tallfeste.

– Det finnes ingen registrering på det som foregår nå. Dette er registreringer vi får i etterkant når gårdsoverdragelsene har skjedd. Men vi hører jo fra medlemmene våre at det er mange som arbeider med å fremskynde gårdsoverdragelsene nå før nyttår.

Enklere start for de unge

Aud Jorunn Landrø og mannen er et godt stykke unna pensjonsalder og vil fortsatt beholde deler av gårdsdrifta.

Ved å la sønnen overta griser og gårdsmaskiner før nyttår får han en enklere start, mener Landrø.

– Det er en vesentlig kostnad som blir lettere for han nå. Dette er jo dumt for de som er unge og som skal inn i en litt tøff næring. Det er en næring som er krevende å ta over. Det kan bli tøft økonomisk de første årene og når de i tillegg får en skatteskjerpelse blir det tøft.

Rosmo synes det er helt fornuftig at mange fremskynder overdragelsen.

– Alle må gjøre det som er mulig for å bedre lønnsomheten i matproduksjonen. Den er så marginal at de som er unge og skal produsere mat må gjøre dette mest mulig lønnsomt for seg.