Hopp til innhold

– Dette er grov miljøkriminalitet

Fagfolk frykter for et av Trøndelags beste fiskevann etter at det for første gang er oppdaget sik i Fossemvatnet i Steinkjer.

Sik

UØNSKET ART: Dette er sik fanget i Fossemvatnet, arten er trolig ulovlig utsatt.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Enten er den brukt som levende agn, eller så er det noen som har satt den ut. Og det regner vi som grov miljøkriminalitet, sier fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Garnfiske

Fredag ble det fisket etter sik med garn i Fossemvatnet.

Foto: Eivind Aabakken / NRK
Fossemvatnet

Fossemvatnet.

Foto: Eivind Aabakken / NRK
Nils Setten og Anton Rikstad

Nils Setten (t.v.) og Anton Rikstad.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Frykter for Snåsavatnet

Sik er en ferskvannsfisk som i hovedsak er utbredt på Østlandet og i de nordligste fylkene.

I Nord-Trøndelag hører den ikke hjemme, men nylig ble det altså tatt flere eksemplarer av arten på garn i Fossemvatnet i Steinkjer.

Anton Rikstad frykter at siken kan spre seg i vassdraget.

– Når den først har kommet hit kan den også spre seg til Snåsavatnet, ett av de beste fiskevannene i Trøndelag som ligger nord for oss her. Det vil i så fall være en tragedie.

– I Snåsavatnet er innlandsfiske ei viktig næring for de som leier ut fiske, sik har ingen tradisjon her i området.

Umulig å bli kvitt

Rikstad sier det ser ut som om siken har formert seg, og at det vil være nærmest umulig å bli kvitt den.

– Denne vil fortrenge naturlige arter i vannet, først og fremst røye.

Siken kan også ha med seg parasitter og sykdommer.

– Nå får vi overvåke dette, så får vi overlate til grunneierne om dette skal anmeldes eller ikke, sier Anton Rikstad.

Vurderer politianmeldelse

Nils Setten leder Fossem- og Reinsvatnet grunneierlag. De beklager at den fremmende arten nå er påvist i vassdraget.

– Den hører ikke hjemme her og vi synes det er ille.

Han regner med at fisken er satt ut med overlegg.

– Enten i form av levende agn eller at de rett og slett har satt ut fisken.

Grunneierne kommer trolig til å anmelde fiskefunnet.

– Vi synes det er riktig å markere at vi ikke kan akseptere dette uten videre, at vi må statuere et eksempel, sier Nils Setten.

Problem flere steder

Flere steder i Midt-Norge er det uønskede fiskearter som nå sprer seg.

– Det er noen som setter ut kanadarøye og karuss. Og vi har ørekyte som sprer seg i hele fylket for tiden. Vi liker det dårlig, sier fiskeforvalter Anton Rikstad.

I 2009 ble det oppdaget gjedde i det populære ørretvannet Sika i Orkdal.

Anton Rikstad tror folk som setter ut fisk ikke vet hva de gjør.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.