Freder melkeramper i Selbu

Sju melkeramper i Selbu blir fredet med pomp og prakt på fredag.

Melkerampe

Melkerampe på Hoem i Selbu.

Foto: Riksantikvaren

- Det blir julelys og festivitas kl. 1600 på fredag, sier Karen Thommesen hos Riksantikvaren.

Historiske

- Melkerampene er små bygg fra vår nære historie som mange husker, men som det er svært få igjen av. Melkerampehistoren er en historie både om gårdsdrift, opp- og nedturer i meierinæringen, veibygging, teknisk utvikling, om naboskap – og om dagliglivet på godt og vondt.

- De syv melkerampene langs Riksveien i Selbu er kulturminner fra hverdagen, som representerer viktige rammer om mange menneskers dagligliv.

- Hvor mye fest vi kan få til langs en trafikkert riksveg, er litt usikkert, men fest blir det , sier Thommesen.

Melkeramper

Sju melkeramper i Selbu blir fredag fredag.

Foto: Riksantivaren

God jordbrukskommune

- Selbu har tradisjonelt vært en jord- og skogbrukskommune, hvor melkeproduksjon var en viktig inntektskilde for mange av gårdene, skriver Riksantikvaren i sin begrunnelse for å frede sju melkeranper i Selbu.


De første melkerampene kom på 50-tallet, da man begynte med buss- og lastebiltransport av melk til meieriene.

I Selbu ble opprettelsen av et nytt meieri på tettstedet Innbygda avgjørende for byggingen av alle rampene. Når Riksantikvaren nå freder syv melkeramper fra Selbu, dokumenter man også for ettertiden hvordan melkeproduksjonen på norske gårdsbruk ble drevet under denne perioden.

Anonyme kulturminner

- Riksantikvaren har i forbindelse med Kulturminneåret 2009 ønsket å løfte frem kulturminner som på hver sin måte representerer viktige rammer om mange menneskers dagligliv.

- Melkerampene i Selbu er Riksantikvarens tolvte og siste fredning i forbindelse med Kulturminneåret. Rampene er et godt eksempel på en tidligere utbredt form for anonymarkitektur som i dag er i ferd med å forsvinne. Dermed blir også noe av områdene rundt melkerampene fredet, for å sikre virkningen av byggverkene i landskapet, opplyser Riksantikvaren.

Markeringen skjer i Selbu kl. 1600 på fredag.