Fra i dag er det gjennomsnittsmåling i denne tunnelen

Fra i dag blir det gjennomsnittsmåling i begge retninger i Stavsjøfjelltunnelen.

Stavsjøtunnelen Strekningsmåling

Her blir det gjennomsnittsmåling i begge retninger i dag.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

På strekningen mellom Skatval og Åsen er det allerede gjennomsnittsmåling i begge retninger. Nå står Stavsjøfjelltunnelen og Væretunnelen for tur.

Statens vegvesen har valgt å installere gjennomsnittsmåling i stedet for fotobokser fordi de ser at effekten av gjennomsnittsmålingene er større.

– Det er gevinsten og effekten av det som er utslagsgivende, sier Jørgen Bysveen, regional fagkoordinator i Statens vegvesen om valget av gjennomsnittsmåling.

Få kjører for fort der det er gjennomsnittsmåling

Det er ved ATK-senteret på Farstad utenfor Molde registreringene av biler som kjører for fort havner. Ifølge ATK-koordinator Kai Henning Nilsen er det ikke så mange som kjører for fort ved slike målinger.

– Det er veldig lite. Det er 0,08 prosent av dem som kontrollert som kjører for fort, sier han.

Det er de veldig fornøyd med.

– Spesielt når det vi vet at det tallet er synkende. Det virker som om folk er oppmerksomme og senker hastigheten når de passerer punkt og strekninger, sier Nilsen.

Har stor effekt

I tillegg til at få kjører for fort der hvor det er gjennomsnittsmåling, gir målingene også utslag i ulykkesstatistikken.

– Antallet drepte og hardt skadde reduseres med rundt 50 prosent. Det gjør at vi alle kan ferdes tryggere langs veiene, sier Nilsen.

– Nå blir det også vurdert å innføre gjennomsnittsmåling også i sørgående retning i Helltunnelen, sier Bysveen.

Gjennomsnittsmåling Helltunnelen

I 2012 ble det montert fotobokser som målte gjennomsnittsfarten i nordgående retning. Nå vurderes det å innføre måling også i sørgående retning.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Siste fra Trøndelag

Kristin Agerlie er programleder på Midtnytt

Se kveldens Midtnytt-sending her

Se kveldens Midtnytt-sending her