Hopp til innhold

Fotobokser virker ikke

Fotoboksene i Hitra- og Frøya-tunnelene virker bare unntaksvis.

Hærverk på fotoboks
Foto: Petter Vidar Vågsvær

Statens Vegvesen har store driftsproblemer med fotoboksene i Hitra- og Frøya-tunnelene.

Overingeniør Roger Johansen i Statens Vegvesen sier til avisa Hitra-Frøya at de har hatt store problemer så langt i år og at hovedårsaken er strømbrudd og problemer på nettet.

I fjor ble det beslaglagt 31 førerkort i Hitratunnelen, men så langt i år har råkjørene sluppet unna.

I Frøyatunnelen har fotoboksen vært virksom noe mer i årets første måneder. Der er det fotografert 75 kjøretøy hittil i år og ett førerkort er beslaglagt.

- Beklagelig

Fungerende lensmann på Hitra, Inge Dahlø, sier til avisa Hitra-Frøya at det er beklagelig at fotoboksene har vært så lite i drift.

- Ut fra trafikkbildet med mange kjøretøyer og høy hastighet, er det behov for fotoboksene i Hitratunnelen.

Leder i trafikkseksjonen i Sør-Trøndelag politidistrikt, Knut Sivertsen, sier til avisa at det er lite politiet kan gjøre med situasjonen.

- Vi håper Statens Vegvesen får fotoboksene i drift igjen. Trafikken kommer tikl å ta seg opp framover mot sommerferien, sier Sivertsen til Hitra-Frøya.