Hopp til innhold

Fosterforeldre:– Vi håper hun hører våre råd

Fosterforeldrene som sto frem i Brennpunkt-dokumentaren «Brustne hjerterom», er invitert til barneministeren. Nå håper de møtet kan bedre situasjonen til flere tusen fosterfamilier.

Ida Vikaune og familien

Ida Vikaune og mannen Stein Løkke Tomassen møte barneminister Solveig Horne. Målet er å bedre forholdene for forsterbarn og fosterforeldre. Bildet ble tatt i forbindelse med dokumentaren ' Brustne hjerterom'. Her ser familien på bilder av fosterdatteren som ble tatt fra dem etter tre år.

Foto: Svend Even Herra / NRK

For få dager siden fikk Ida Vikaune og mannen Stein Løkke Tomassen et brev fra departementet. Brevet var en invitasjon til å møte barneminister Solveig Horne 12. juni, for å fortelle hvordan de mener barnevernet kan løse en rekke fosterhjemsfloker.

– Det er veldig ok å få den anerkjennelsen, og at man virkelig blir hørt, sier Ida Vikaune til NRK etter å ha fått invitasjonen

Ble fratatt fosterdatteren

Ida Vikaune

Å fortelle om den da tre år gamle fosterdatteren vekker sterke følelser.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

Familien fra Trondheim var med i Brennpunkt-dokumentaren som ble sendt i februar i år. Der forteller de om hvordan de opplevde å være fosterforeldre for ei alvorlig syk, lita jente. Vikaune ble rekruttert gjennom jobben som spesialsykepleier på St. Olavs Hospital, der hun hadde ansvaret for den fem måneder gamle jenta som barnevernet da hadde omsorgen for.

Til å begynne med gikk et team på ti nattevakter i skift sammen med Ida og Stein, for å holde den syke, lille jenta i live. Etter hvert forsvant store deler av hjelpetiltakene og samarbeidet med barnevernet ble etter hvert svært dårlig. Til slutt ble jenta tatt fra Ida og Stein i en dramatisk henteaksjon.

I over ett år forsøkte paret å få fosterdatteren tilbake, de gikk til og med så langt som å saksøke Trondheim kommune, men fosterforeldre har ingen klagerett på vedtak barnevernet gjør. Det er ett av punktene paret vil ta opp med barneministeren.

– Hvis ikke ministeren på toppen kan gjøre noe, blir barnevernet en slags losjevirksomhet der det ikke er åpnehet og hvor de dekker over hverandre samtidig som de avgjør fremtiden til små barn, sier Vikaune.

Tok initiativet til møtet

Etter Brennpunkt-dokumentaren sendte Vikaune og mannen et brev til Barne-og likstillingsdepartementet sammen med den andre familien som var med i programmet.

Sissel og Arnt Eid tok til seg et søskenpar som viste seg å ha betydelig større problemer enn det barnevernet hadde informert om.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Arnt og Sissel ser på bilder av fosterbarna sammen med sine biologiske barn

Arnt og Sissel Eid ser på bildene av fosterbarna sammen med sine biologiske barn.

Foto: NRK

Også der var samarbeidet med barnevernet godt i begynnelsen. Etter hvert ble samarbeidet dårligere, og de syntes de fikk lite hjelp til å håndtere utfordringene med barna. Til slutt så de ikke noen annen løsning enn å si opp fosterhjemsavtalen.

– Vi kan ikke være stolte over det samarbeidet vi hadde med det fosterhjemmet. Men jeg vet ikke hvordan vi skulle ha gjort det bedre heller, sier Gunbjørg Furunes Baar, leder av Værnesregionen barneverntjeneste i programmet.

Flyttinger kunne vært ungått

Når disse to familiene møter Solveig Horne, håper de hun er villig til å høre på erfaringene deres og gripe inn i måten fosterforeldre blir behandlet av barnevernet.

– Vi synes det går veldig sakte. Bare i løpet av månedene etter dokumentaren, har det skjedd flyttinger av fosterbarn som kunne vært unngått om samarbeidet med barnevernet hadde vært bedre. Vi har enkle forslag til hva som kan gjøres bedre. Samarbeidet med barnevernet må bli tettere og mer transparent, sier Arnt Eid til NRK.

Store forventninger

Parene fra Trøndelag har store forventninger til møtet med ministeren. De håper Horne vil lytte og forstå at mye har vært prøvd uten at det har virket, og at det må radikale endringer til.

– Nå har vi muligheten til å forklare hvordan strukturen virkelig er og komme med forslag som vil gjøre forholdene bedre for alle parter. Bukken- og havresekk-mentaliteten må bort. Vi må få muligheter til å hente inn vurderinger fra sakkyndige som ikke lønnes av barnevernet. Vi må få et klageorgan og få fosterhjemssaker vurdert på saklig grunnlag, sier Ida Vikaune.

Hun sier at fosterforeldre står uten mange juridiske rettigheter. Blant annet muligheten til å være part i sak om noe skal opp i rettssystemet.

– Vi har ikke sykepenger eller feriepenger, og vi faller utenfor pensjonspoengordningen når man skal være hjemme med fosterbarn som av en eller annen grunn ikke kan være i barnehage eller skole.

Ingen av familiene har i dag kontakt med barna de var omsorgspersoner for i flere år, men de er sterkt engasjert i fagområdet. Nå er målet å overbevise Solveig Horne om at hun må ta grep.

- Arbeidet med barna var 10 prosent. Resten av kreftene gikk til kontakten med barnevernet. Etter dokumentaren har vi fått tilbakemelding fra mange som står i akkurat samme situasjon. Vi må finne løsninger slik at fosterbarn slipper enda en tragisk flytting, sier Arnt Eid.

Skal lytte

Solveig Horne

Solveig Horne ser frem til møtet med fosterforeldrene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har også store forventninger til å møte fosterforeldrene i juni.

– Jeg ser frem til å møte fosterforeldrene. Jeg vet at vi har store oppgaver foran oss på fosterhjemsområdet, og Brennpunkt-dokumentaren illustrerer dette. Det blir interessant å snakke med disse fosterforeldrene om deres erfaringer med barnevernet. Fosterforeldre gjør en svært viktig jobb for det offentlige, og ikke minst for de barna som trenger hjelp og omsorg i en vanskelig periode, sier Horne til NRK.

Horne forklarer at hun ønsker innspill fra dem som har direkte kontakt og erfaringer fra det kommunale barnevernet.

– Disse fosterforeldrene har forberedt seg godt og kommet med innspill til meg i forkant av møtet. Dette er problemstillinger de løfter opp og som vi kan drøfte i møtet. Jeg registrerer ønsket om raske endringer fra mange hold, og jeg har forståelse for at fosterbarna og fosterforeldrene er utålmodige, sier Horne.

– Skal øke tilliten

Barneministeren forklarer at hun vil innføre tiltak som skal øke tilliten til sakkyndige og de som bestemmer over barna. Hun vil også se på hvordan systemet kan bli mer åpent. Retningslinjene skal utformes i samarbeid med Justisdepartementet og Helse-og omsorgsdepartemenet.

– Med det kunnskapsgrunnlaget vi har nå, og som vil være ytterligere komplettert i løpet av året, mener jeg at vi har et godt grunnlag for å vurdere vesentlige sider ved fosterhjemstiltaket, sier Horne.