Fosterforeldre fikk ikke medhold

Fosterforeldrene som slåss for at deres tre år gamle fosterdatter skal få komme tilbake til dem, fikk ikke medhold i Trondheim tingrett

Barnevernet sa opp fosteravtalen for en måned siden, og akuttplasserte den kronisk syke jenta på institusjon.

Fosterforeldrene ba tingretten overprøve barnevernets vedtak, noe retten altså ikke gjorde da de avga kjennelse i saken mandag ettermiddag.

Video fra Trøndelag

Arnt Helge Volden gjorde et oppsiktsvekkende funn da han gikk seg på et hvalbein i Agdenes. som trolig er mellom 8000-12000 år gammel i Agdenes
Trøndere har alltid satt pris på en god kopp kaffe, men for 20 år siden ble vi introdusert for en ny smaksopplevelse - siden da har det dromedar kaffebar blitt en stor og sentral del av Trondhjems kaffekultur .
En kulokk av Grieg stod på programmet da musikere fra Luftforsvarets musikkorps opptrådte for et helt nytt publikum på Skatval i dag.