Fosterforeldre fikk ikke medhold

Fosterforeldrene som slåss for at deres tre år gamle fosterdatter skal få komme tilbake til dem, fikk ikke medhold i Trondheim tingrett

Barnevernet sa opp fosteravtalen for en måned siden, og akuttplasserte den kronisk syke jenta på institusjon.

Fosterforeldrene ba tingretten overprøve barnevernets vedtak, noe retten altså ikke gjorde da de avga kjennelse i saken mandag ettermiddag.