Fosterbarn mangler tilsynsfører

Hvert tiende barn som bor i fosterhjem i Sør-Trøndelag, mangler tilsynsfører.Tilsammen gjelder dette 47 barn.

Mange barn mangler fosterfamilie.
Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Rådgiver hos Fylkesmannen, Berit Hågensen, er bekymra over utviklinga, og sier det er vanskelig å få nok folk til å bli tilsynsførere.

- Alvorlig

- Vi ser ganske alvorlig på at ti prosent av barna ikke har tilsynsfører, sier Berit Hågensen.

Selv om det er lovfesta at alle barn som bor i fosterheim skal ha en tilsynsfører, har barnevernet i Sør-Trøndelag slitt med dette i mange år.

En tilsynsfører er en person som skal føre kontroll med at barnet har det bra i fosterheimen.

Vanskelig rekruttering

Ifølge kommunene er det vanskelig å rekruttere tilsynsfører, sier rådgiver hos Fylkesmannen, Berit Hågensen.

- Det er vanskeleg å få tak i folk som kan ta på seg oppgaven som tilsynsfører og ha den over tid.

Barnevernet er tett på kommunene for å få rekruttert flere tilsynsførere.

- Vi ber kommunene ha en plan for hvordan de skal rekruttere tilsynsfører. Vi fører også tilsyn med kommunene og følger dem tett opp. Vi tar også kontakt med ledelsen i kommunene for å gjøre problemet kjent, sier Hågensen.