Fosen-kommuner prøver igjen

Kommunene som er raskest med å slå seg sammen vil bli rikt belønnet, lover regjeringen. På Fosen er sju kommuner allerede i gang med samtaler om sammenslåing, selv etter det havarerte forsøket på å slå sammen Bjugn og Ørland.

Sju kommuner på Fosen vurderer å slå seg sammen.

På Fosen snakker sju kommuner sammen om å slå seg sammen til en storkommune med 25.000 innbyggere. De sju kommunene er Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Osen, Roan og Leksvik.

Foto: Statens Kartverk / Arne Kristian Gansmo / NRK

I februar gikk alt galt da de to jevnstore nabokommunene Bjugn og Ørland prøvde seg på en kommunesammenslåing. 64 prosent av innbyggerne i Bjugn sa i februar nei til sammenslåing da Bjugn sa nei mens Ørland sa ja .

Nå tror rådmann Tor Langvold i Bjugn på at Fosen kan få en mye større kommune.

– Vi har allerede startet en større sammenslåingsprosess her på Fosen, sier Langvold.

Med «vi» mener Tor Langvold styret i Fosen regionråd, som består av de sju Fosen-kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Osen, Roan og Leksvik. Disse sju kommunene har i dag nesten 25.000 innbyggere.

Standup fra 1300

Se intervjuet med rådmann Tor Langvold i Bjugn om regjeringens kommunereform.

Gulrot til kjappe kommuner

Onsdag la regjeringen fram sin plan for å få kommuner over hele landet til å slå seg sammen. De kommunene som på egen hånd klarer å slå seg sammen innen utgangen av 2015 vil få spesialbehandling.

De som fra før mottar småkommunetilskudd vil beholde det i 15+5 år etter at de har slått seg sammen til en større kommune.

De vil i tillegg kunne få en engangssum til å dekke kostnadene ved å slå seg sammen. Det kan være utgifter til å slå sammen dataverktøy eller penger til å bygge nye administrasjonsbygg.

25 år med samarbeid

Fosen-kommunene samarbeider innen tjenesteyting på flere områder, deriblant innenfor det kompetansetunge barnevernsområdet.

– Vi ser på hele Fosen som et naturlig område.

– I år feirer vi 25 års jubileum for tjenestesamarbeid, så vi har en øving på å samarbeide godt.

Sju kommuner på Fosen vurderer å slå seg sammen.

På Fosen snakker sju kommuner sammen om å slå seg sammen til en storkommune med 25.000 innbyggere. De sju kommunene er Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord, Osen, Roan og Leksvik.

Foto: Statens Kartverk / Arne Kristian Gansmo / NRK

Betydelig press

Tor Langvold tror flere enn de sju Fosen-kommunene nå vil begynne å drøfte sammenslåinger.

– Regjeringen legger inn betydelig press ved at fylkesmennene skal dra i gang en prosess sammen med KS.

– Da må kommunene til bordet og stille opp.

Ambisiøs tidsplan

Allerede i løpet av høsten 2014 skal alle landets kommuner ha gitt svar på om det er aktuelt å slå seg sammen med én eller flere nabokommuner.

Innen desember skal regjeringens ekspertutvalg legge fram sin sluttrapport med kriterier kommunene bør kunne oppfylle for å være i stand til å ta over flere statlige oppgaver.

Om ett år skal regjeringen legge fram sin melding til Stortinget om hvilke nye oppgaver de nye og mer robuste sammenslåtte kommunene skal overta.

Frivillighet under tvang

Ikke alle i Bjugn er like optimistiske til at regjeringen vil lykkes i å lokke kommuner til å slå seg sammen. En av dem er varaordfører i Bjugn Hans Eide, som representerer den mest distriktsvennlige opposisjonen på Stortinget, nemlig Senterpartiet.

– Regjeringens kommunereform er frivillighet under tvang. Kommunene tvinges nå til å gå inn i sammenslåingsprosesser.

Han mener folkeavstemmingen på Fosen i februar har gjort en sammenslåing mindre aktuelt.

– Personlig er jeg blitt mer skeptisk enn jeg var før folkeavstemminga.

– Jeg tror Telemarkforskning har funnet svaret på det i en kronikk de har publisert. Sammenslåingen manglet visjon, innbyggerne ble for lite involvert, og det lå liten raushet i det som ble lagt fram.

Må gjennom Stortinget først

Senterpartisten Hans Eide mener kommunereformen vil bli kraftig justert når den skal opp i Stortinget.

– Nå skal dette først gjennom Stortinget, så vi får se hvordan det går.