Fosen kan få barnevernvakt i samarbeid med Trondheim

Forskere anbefaler vaktsamarbeid mellom barnevernsvakta i Trondheim og Fosenkommunene.

Flere kommuner mangler barnevernsvakter på kveldstid og i helgene

Flere kommuner mangler barnevernsvakter på kveldstid og i helgene.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Kommunene Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen, Rissa og Leksvik på Fosen har hatt felles barnevern siden 2012, men de har ikke hatt døgnbemannet barnevernvakttjeneste.

Det kan få nå, dersom kommunene følger rådene fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

Utredningen skulle forsøke å ta hensyn til kommunenes økonomi, kvalitet på tjenesten og finne et system som skal være lett å administrere.

Løse saker uten utrykning

– Vi foreslår et samarbeid med barnevernvakta i Trondheim. Det er den rimeligste løsningen og den vil knytte kommunene til ei barnevernsvakt som har vært i drift i noen år og som er utviklingsrettet, sier forsker, Inger Marie Bakken.

Hun mener et slikt opplegg vil gjøre det mulig å løse mange saker uten å rykke ut.

– En kan samle informasjon gjennom telefonen og kontakter og bygge på erfaring og faglig bakgrunn for å finne de riktige tiltakene. I så måte betyr geografi noe mindre etter hvert.

Lange avstander

Bakken har forståelse for innvendinger om at det er langt mellom Trondheim og deler av Fosen, men peker at Barnevernvakta i Trondheim også skal omfatte kommuner på Nordmøre.

– Da går det også godt å ta med Fosen. Fordelen med ei slik ordning er er at Barnevernvakta i Trondheim har erfaring med å takle akuttsituasjoner.

Utveksle erfaringer

Rapporten peker det også på behov for en utveksling av erfaring og kunnskap mellom Fosen og Trondheim.

– Vi forslår at i tillegg til å kjøpe tjenester fra Trondheim, så hadde det vært lurt om ansatte på Fosen også arbeidet noen helger i Trondheim for å dele lokale erfaringer.

Therese Guddingmo, leder i barnevernet på Fosen, har god tro på det som forskerne foreslår.

– Jeg synes innholdet i rapporten viser at det er barnets rettssikkerhet som står i fokus.

Rådmannen positiv

Rådmann i Ørland, Snorre Glørstad fikk orientering om saken sist fredag, og han tror rådet fra forskerne er fornuftig

– Jeg synes det som kommer fram i rapporten peker på at det er et behov for å styrke vakttjenestene og det har kommet mange forslag på bordet som vi skal ta med oss i budsjettdebatten.