Fosdalen Industrier melder oppbud

Styret og ledelsen i Fosdalen Industrier har i lengre tid jobbet med å finne en løsning for å kunne sikre videre drift, men har ikke lyktes. Styreleder Kjell Haugan sier i en pressemelding at de dessverre ikke har noe annet valg enn å begjære oppbud. Selskapet har siden 2014 hatt lengre perioder helt eller delvis uten oppdrag.