NRK Meny
Normal

Forvirrende lover fører til for få lærere i skolen

Utdanningsdirektoratet innrømmer at informasjon om lovverk i skolen er for dårlig - de tror skoleeiere mistolker loven, og dermed bevilger for lite lærerressurser.

Klasserom ved Høknes barneskole

Utdanningsdirektoratet mener elevene kan få for lite lærer-ressurser, på grunn av at kommunene ikke har forstått lovverket.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vi mener regelverket ikke er tydelig, og at det er noe vi bør se på. Det sier avdelingsleder hos Utdanningsdirektoratet, Cathrine Børnes.

Cathrine Børnes, utdanningsdirektoratet

Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet mener lovverket er så utydelig at kommunene kan tolke det feil.

Foto: UDIR.no

Kommunenes ansvar

Uklarheter om lovverket kan være grunnen til at flere skoler ikke oppfyller minstekravet til antall lærere i grunnskolen.
Det er kommunene som har ansvar for å fordele nok penger slik at disse kravene blir oppfyllt, men Utdanningsdirektoratet og Cathrine Børnes, innrømmer at de ikke har vært gode nok til å informere.

I dag tidlig fortalte NRK om flere skoler i Stjørdal, som lenge har hatt for lite lærere i forhold til det lovpålagte minstekravet. Rektor ved Hegra barneskole, Oddvar Nergård, sier han har signalisert dette i ulike fora, uten å få gjennomslag.

Gjennomslag for bekymring

Nå har han fått gehør både hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og hos utdanningsdirekroratet. Og i Stjørdal lover ordføreren at det skal ryddes opp, slik at elevene får det antall lærere de har krav på.

LES OGSÅ:- Stjørdal har brutt loven i mange år

Lederen i Utdanningsforbundet i Nordtrøndelag,

Oddvar Nergård

Rektor Oddvar Nergård har fått gjennomslag for at Hegra barneskole har for få lærere.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Bjørn Wiik, mener det blir for enkelt å skylde på uklare lover.

– Det vi ser nå, er at når det blir den minste tvil om hvilke ressurser som skal tildeles skolen, så bruker kommunene det til å spare penger, sier Wiik.

Vil ta grep

Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet sier at de vil jobbe for å gjøre reglene klarere, og at de vil samarbeide med kunnskapsdepartementet for å finne en løsning.