Forventer tiltak for å øke rypebestanden

Miljøpartiet De Grønne forventer tiltak fra miljøvernministeren for å få rype vekk fra Artsdatabankens rødliste over truede arter.

Rype

FOR LITE RYPE: Miljøpartiet De grønne etterlyser tiltak fra forvaltninga for å øke rypebestanden.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Rypebestanden i Norge er nesten halvert de ti siste årene.

I forrige uke ble det kjent at både li- og fjellrype får status som rødlistet i Artsdatabankens oppdaterte liste. Den endelige rødlisten kommer i november.

Leder og stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet de Grønne.

BEKYMRET: Lederen i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, er bekymret for dagens rypebestand som er halvert på få år.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Krever tiltak i år

Leder i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, forventer at forvaltninga gjør noe for å øke rypebestanden i Norge.

– Miljøvernministeren må treffe tiltak for å få rype bort fra rødlista over truede arter. Det kan bety at det blir restriksjoner i jakta i noen områder i landet, mener Hansson.

Vil ikke rødliste rype

Nord-Trøndelag Jeger- og Fiskerforbund mener det er unødvendig å rødliste rypa.

– Jeg tror Artsdatabanken har blandet sammen bestandstelling av rype og jaktstatistikk, sier fylkessekretær Endre Alstad. Han sier at det er skutt mindre rype de siste årene fordi de selv har bestemt at kvotene skal være mindre.

I jaktsesongen 1991 til 1992 innmeldte jegerne at det ble skutt 478.650 li- og fjellryper. I sesongen 2012–13 ble det innrapportert at det var skutt 119.900 ryper.

Ber jegere høre på fagmiljø

Hanson mener jegerne må forholde seg til fagmiljøene og Artsdatabanken som har satt rype på rødlista.

Hvem har ansvar for at det er mindre rype?

– Vi vet at rypebestanden har gått ned over lang tid og er kritisk lav. Klimaendringer kan ha mye å si og arealbelastning. Det er heller ingen tvil om at norske jegere bidrar til en stor beskatning av rypebestanden, sier lederen i Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson.

Rypekull

RYPEKULL: Mange jakter på rype, i 2012–13 ble det skutt nesten 120.000 ryper i Norge.

Foto: Kjartan Trana / NRK Trøndelag