Forvaltere fra hele verden på besøk i Røros

Forvaltere av verdensarven i 20 land har vært samlet på Røros i flere dager. Gjennom et program som skal gå over seks år, håper de å utvikle metoder som skal sikre en bedre forvaltning av kultur- og naturminnene i verden.

Rorororo

Maria Belen Gomez de la Torre Barrera fra Peru (til høyre) og Tara Sharma fra India sammen med Alban Vallery. Sistnevnte jobber på Bygningsvernsenteret.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Det har vært både hyggelig og veldig lærerikt, sier verdensarvkoordinator Torfinn Rohde.

– Vi har hatt 20 kursdeltakere fra 20 land på besøk i ti dager. Det å få internasjonale øyne på arbeidet som gjøres hos oss har vært spesielt nyttig, sier han.

Mer helhetlig

Verdensarvforvalterne var samlet for å starte et nytt verdensomspennende prosjekt som skal vare i seks år. I løpet av disse årene skal Verdens naturvernorganisasjon (IUCN) og Det internasjonale senteret for studier av restaurering og bevaring av kulturminner (ICCROM) jobbe mot en sammensmelting av kultur- og naturforvaltning.

– Dette er et nytt program, der vi prøver å se på verdensarven mer helhetlig. Det betyr at vi må se kulturvern, naturvern og menneskene som bor der i en sammenheng, sier prosjektleder Gamini Wijesuriya i ICCROM.

Roros

Attiat Mohammed fra Egypt (til venstre) sager sammen med Josten Utstumo på Bygningsvernsenteret.

Foto: Morten Andersen / NRK

Fikk prøve seg i smia

Verdenskoordinator Eugene Jo fra Sør-Korea syntes det var stas å få prøve seg i Smia.

– Det var veldig spennende. Man kjenner virkelig hvor varmt og krevende dette arbeidet er når man får prøve det selv, smiler hun.

Verdensarvkoordinator Rohde håper på nytt internasjonalt besøk også neste år.

– Deltakerne og kursledelsen har gitt klart uttrykk for at de har hatt stort utbytte av å være her, og at både kursfasiliteter og verdensarven som case har svart til forventningene. Vi håper på et godt samarbeid framover, og at vi kan få gleden av å få et nytt kull hit i 2018, sier han, sier Rohde.