Fortviler over nedlegging av traumetilbud

Brukere ved traumetilbudet ved Betania stilte i dag opp på styremøtet i Helse Midt-Norge, for å vise sin misnøye med nedleggingsvedtaket.

Brukere Betania protesterer

Brukere av traumebehandlingen ved Betania Malvik protesterer mot nedleggelsen. F.v. Amalie Storås, Anna Lindseth, Hilde Sæther og Berit Gundersen.

Foto: Elisabeth Skarrud

Beslutningen om å stenge traumetilbudet ved Betania Malvik er endelig, og i dag ble styret orientert om vedtaket. Fire brukere av tilbudet var til stede på møtet, med en plakat med påskriften "Hva gjør vi nå?"

LES: De har ikke bevist at behandlingen virker

– Vi kan ikke forstå hvorfor de tar det som en orienteringssak, hvorfor kan ikke styremedlemmene få uttale seg, spør Hilde Sæther, som sitter i styringsgruppa i landsforeningen mot seksuelle overgrep.

Kritikk i tilsynsrapport årsaken

Traumebehandlingen ved den private helseinstitusjonen har vært omdiskutert i en årrekke. Behandlingen med psykodrama har fått krass kritikk i en nylig framlagt tilsynsrapport fra Statens helsetilsyn, og Helse Midt-Norge har oppgitt denne tilsynsrapporten som begrunnelse for at de nå sier opp avtalen med Betania Malvik.

LES: Krever mer forskning på overgrep

– Vi har en følelse av at de har stått på trappa og bare venta på en begrunnelse for å legge ned tilbudet. Nå bruker de en fire år gammel tilsynssak, sier Hilde Sæther.

– Det er faglige grunner for å legge ned Betania, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik Sandbu. Han sier pasienter fra Trøndelag vil bli overført til St. Olavs Hospital, og få behandling der.

Henrik Sandbu

Fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge håper Betania Malvik vil bidra til å bygge tillit til at deres brukere fortsatt vil få den hjelpen de trenger.

Foto: Eir-J.Bue

– Kompetansen ved St. Olav vil ivareta behovene denne gruppen har på en god måte, sier Sandbu.

Frykter konsekvensene

Men det tror ikke brukerne som møtte opp på styremøtet i dag noe på.

– Hva kan de hjelpe oss med? De fleste av oss har vært innom akuttpsykiatrien, og vet at der får vi ikke hjelp, sier Sæther.

De fire kvinnene med plakaten snakker om tryggheten i å ha et telefonnummer de kan ringe hele døgnet, og et sted de kan oppsøke når de trenger det.

– For flere brukere en rekke steder i landet er dette livslinja, sier Hilde Sæther.

LES: Gull til Steinsbekk

Sæther sier hun er veldig bekymret for dem som nå står på venteliste for å komme inn.

– Jeg frykter at denne nedleggelsen kan ta liv, sier representanten fra landsforeningen mot seksuelle overgrep.

Helse Midt-Norge presiserer at brukere vil ha et tilbud ved Betania fram til sommeren.

Mangel på tillit et problem

Fagdirektør Henrik Sandbu erkjenner at det er et problem dersom de som trenger et tilbud ikke har tillit til at de nå får den hjelpen de trenger.

– Det er en utfordring, og den tilliten tror jeg vi alle må bidra til å bygge. Både vi fra helseforetaket, St. Olav gjennom å vise hvilket tilbud de har, og Betania som er de nærmeste til å gi denne brukergruppen trygghet for at de vil bli ivaretatt ved St. Olavs Hospital. sier Sandbu.