Fortsatt spesialisttilbud på Røros

Det skal fortsatt være et spesialisthelsetilbud på Røros. Det har Helse Midt-Norge og St. Olavs Hospital bestemt i dag.

Sykehuset skal fortsatt tilby en god akuttbredeskapen i fjellregionen.

Men samtidig som tilbudet utvikles, skal også fløgene av at ortopedien blir flyttet fra Røros til Trondheim utredes.