Fortsatt radioaktivt 25 år etter


På dagen 25 år etter at Trøndelag ble rammet av nedfall fra Tsjernobyl-katastrofen, måles det fortsatt radioaktivitet i naturen.

Video Måling av radioaktivitet

Elever ved Vuku ungdomsskole i Nord-Trøndelag finner fortsatt radioaktivt avfall fra Tsjernobyl i trøndersk natur.

– Jeg er ikke så veldig betenkt, men det viser at det fremdeles er der etter ulykken, sier Otto Lundberg, faglærer ved Levanger videregående skole.

Prøver av tre

Prøver tatt av trær ved Kjesbuvatnet i Verdal.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK
Bequerellmåling

Radioaktiviteten ble målt til 600 bequerell per kilo reinslav torsdag.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK
Per Storholmen

Per Storholmen er lærer ved Vuku ungdomsskole.

Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

Han undersøker prøver tatt ved Kjesbuvatnet i Verdal torsdag.

For 25 år siden ble det målt 7500 bequerell per kilo reinslav fra dette området.

Nå er radioaktiviteten nede i 600 bequerell per kilo.

Målt siden 1978

Ungdomsskoleelever i Verdal har gjort målinger hvert år siden katastrofen ved kjernekraftverket i Tsjernobyl.

Og på dagen 25 år etter at det første nedfallet rammet Trøndelag, tok de nye prøver.

– Det er jo litt rart at det går så lang tid før det forsvinner, sier elev Astrid Tobiassen.

Halveringstid på 30 år

Det var vindretningen 28. april i 1986 som førte til at Midt-Norge ble spesielt rammet av det radioaktive nedfallet fra øst.

– Det har jo selvsagt forsvunnet en god del siden vi holdt på første gang for 25 år siden, sier Per Storholmen, lærer ved Vuku ungdomsskole.

– Men det er her fremdeles, og den radioaktive isotopen cesium-137 som vi har målt på nå, har en fysisk halveringstid på 30 år. Da skjønner vi det tar lang tid før alt er helt borte.

Video Bilder fra Tsjernobyl-ulykken

Bilder fra Tsjernobyl-ulykken i 1986