Fortsatt jerv i Bymarka

I 2005 ble det oppdaga ei jervtispe i Bymarka i Trondheim. Ferske DNA-analyser av ekskrementer viser at jerven fremdeles holder til i samme område.

Jerv

Dette er jerven som vandrer rundt i Bymarka.

Foto: Marit Kviseth

I høst satte studenten Marit Kviseth opp et viltkamera på en slakteplass for elg på Byneset.

Opptakene fra dette kameraet gjorde overvåkningsprogrammet for rovvilt igjen oppmerksomme på jerven. Kviseth samla inn ekskrementer fra jerven som seinere ble DNA-analysert.

Vandra fra Hedmark

Jervetispa som har slått seg til ro i Bymarka, ble først registrert i Spekedalen i Hedmark, som ligger ca. 15 mil sør for Trondheim, i 2001. Det forteller Morten Kjørstad, daglig leder i Rovdata, som er en uavhengig leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Tispa hadde da tre valper, og det ble vedtatt at alle skulle avlives for å forebygge skader på sau i området. Men ingen greide å felle jerven, og i 2005 ble den oppdaga i Bymarka.

Bymarka i Trondheim

Jervetispa som ble observert i 2005 er fremdeles i Bymarka.

Foto: C. G. Armfeldt

Ikke farlig for folk

Turgåere har likevel ingen grunn til å engste seg.

– Meg bekjent har det aldri skjedd at en jerv har angrepet et menneske, sier Morten Kjørstad.

Det er et relativt lite dyr på bare 12–13 kilo som gjør det beste det kan for å unngå kontakt med mennesker.

Gammel jerv mot strømmen

At en jerv har etablert seg i Bymarka er spesielt av flere årsaker.

Morten Kjørstad

Morten Kjørstad er leder i Rovdata.

Foto: Rovdata

– Det er uvanlig at ei tispe som har etablert seg i et område flytter og etablerer seg på nytt, sier Morten Kjørstad. Det er heller ikke vanlig at en jerv slår seg ned i et område hvor det ferdes så mye folk som i Bymarka, og hvor det ikke lever andre jerver.

I tillegg er jervetispa gammel.

– Den må være minst tolv år gammel, sier Kjørstad. Den eldste jerven overvåkningsprogrammet har registrert ble 17 år gammel.

– Fortsett å tipse

Rovdata får med ujevne mellomrom inn tips fra folk som har sett jervespor i Bymarka. Kjørstad har sjøl forsøkt å følge slike spor to ganger de siste åra, men det er vanskelig i et turområde hvor det er mye andre spor, både fra folk og hunder.

– Vi er helt avhengige av tips fra publikum, sier Morten Kjørstad. Dagens grundige kartlegging og overvåking ville ikke vært mulig uten bidrag fra publikum.