Fortsatt bevegelser i Løsberga

Sensorer viser at fjellet fortsatt er ustabilt. Usikkert når tog kan passere.

En stor åpning i fjellsida over raset.
Foto: Magnar Brandseth / NRK

Statens vegvesen monterte onsdag nye sensorer i fjellet i Løsberga. Disse viser at det fortsat er bevegelse i fjellet innenfor der raset gikk fra, og geologene sier det er utrygt i området.

Vil ikke ta sjanser

Jernbaneverket får derfor ikke starte oppryddingsarbeidet på jernbanesporet onsdag kveld som planlagt.

Asbjørn Moe
Foto: Mette Moslet Kjesbu / NRK

- Vi vil ikke ta noen sjanser, så oppryddingen på togsporet må utsettes, sier Asbjørn Moe, prosjektleder i Statens Vegvesen.

Ved Jernbaneverket ser de det dermed som lite trolig at det kan kjøre tog forbi rasstedet i morgen. - Vi trenger minst åtte timer på jobben, og selv om vi får starte utpå torsdagen så er trafikken neppe i gang før tidligst neste gang, sier Knut Haugen, banesjef i Jenbaneverket.

Ras Løsberga
Foto: Magnar Brandset / NRK

Nye vurderinger torsdag formiddag

De nye sensorene som er montert vil sende signaler hele natten.

- Torsdag formiddag vil vi ha bedre grunnlag for å vurdere sikkerheten. I tillegg er det fordel med dagslys slik at vi ha visuell oversikt over rasområdet, sier prosjektleder Asbjørn Moe.

Tidvis farlig arbeid

Det er et tidvis farlig arbeid som foregår i området. Arbeidere har vært inne i raset og montert ny sesorer, og har bygd en steinvoll som skal sikre toglinja.

- Vi har hele tiden visuell kontroll av rasområdet mens arbeidet pågår, så vi anser anser arbeidet som forsvarlig, sier Moe.

Se helikopterbilder fra rasområdet:

Video nsps_upload_2008_11_4_12_53_42_110.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.