Forsvarsbyen

Jämtland og Härjedalen blir kalt Øst-Trøndelag og midt på 1600-tallet var det faktisk tilfellet. Generalmajor Jørgen Bjelke, du veit han fra Austrått, klarte faktisk å erobre dette stykke svensk land før svenskene tok det tilbake igjen.

Trondhjems Sjøfartsmuseum
Foto: Wikimedia Commons

Hør:

Video fra Trøndelag

I 2016 har det vært nesten 10 000 viltpåkjørsler. 1/4 av dem skjer i Trøndelag.
Fikk heder for sitt arbeid med mangfold og inkludering.
Etter år med hus-okkupasjoner og ungdomsopprør ble Svartlamoen boligstiftelse til, etter våpenhvile med Trondheim kommune. 
Det er faktisk 15 år siden kampen sto om det gamle arbeider-boligstrøket.