Bruker ikke nytt tankanlegg – kjører fortsatt flydrivstoff gjennom Trondheim sentrum

Forsvaret har brukt 340 millioner på nytt drivstofflager som skal brukes til flyene på Værnes. Et halvt år etter er anlegget fortsatt ikke tatt i bruk.

Tankanlegg, Muruvik, Forsvaret, flydrivstoff

MANGLER AVTALER: Forsvaret har ennå ikke avtaler på plass med oljeselskapene som leverer drivstoff til den sivile flytrafikken på Værnes. Drivstoffet kan nå gå i rør direkte herfra til Værnes, men i stedet kjøres det fortsatt med tankbiler gjennom Trondheim by og fire mil ut til Værnes.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Få kilometer fra Værnes ruver tankanlegget ved havna i Muruvik.

Det er Forsvarsbygg som har bygd anlegget på oppdrag fra Forsvarsdepartementet, og Forsvaret står for den daglig drifta.

Tankanlegget skal også benyttes av de sivile flyene på Værnes. Drivstoffet skal føres i en rørledning direkte til flyplassen.

– Vi har bygd anlegget her i Muruvik med bakgrunn i Forsvarets behov for etterforsyning av drivstoff til Værnes.

Det sier Svein Arild Karlsen Ivarrud, regional logistikksjef i Forsvaret.

Svein Arild Karlsen Ivarrud, regional logistikksjef i Forsvaret Trøndelag

FORPLIKTET: – Vi har forpliktet oss til å sikre god forsyning av flydrivstoff til Værnes gjennom avtalen med USA om forhåndslagring, sier Svein Arild Karlsen Ivarrud, regional logistikksjef i Forsvaret.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Også avtalen Norge har med USA om forhåndslagring ligger til grunn, der vi er forpliktet til å etterforsyne dem med drivstoff når de kommer til Værnes.

Ikke kvitt tankbilene

Flydrivstoff kan ikke lagres over tid, derfor var det viktig at det nye tankanlegget også skulle forsyne den sivile luftfarten.

Det bekrefter Siv Therese Underland, regionsjef i Forsvarsbygg.

Hun sier prosessen med å få avtaler på plass med oljeselskapene er i gang.

– Det har vært kontakt mellom partene. Dette er en kompleks sak, men vi er i en god prosess for å nå målet om å få tankbilene bort fra veiene.

Tankbil med flydrivstoff i Trondheim

IKKE KVITT TANKBILENE: Mange har ønsket å bli kvitt tankbiltrafikken med flydrivstoff gjennom Trondheim by, særlig etter at et nytt drivstofflager sto klart i Muruvik i vår. Men fortsatt kjøres drivstoff fra anlegget vest for Trondheim og ut til Værnes.

Foto: Grete Thobroe / NRK

I mer enn 20 år har tankbiler med flydrivstoff til Værnes kjørt gjennom Trondheim by fire til fem ganger daglig på hverdagene.

Drivstoffet skipes i land i Fagervika vest for Trondheim sentrum, og lagres i tanker der før det kjøres ut til flyplassen.

Behovet for flydrivstoff ble kraftig redusert under koronaen, men er nå på vei opp igjen.

Norwegian fly på bakken i Koronatiden

VIKTIG ROLLE: Værnes flystasjon har en viktig rolle i den nasjonale beredskapen, og er base for å ta imot allierte styrker.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Nå går det i snitt mellom to og tre tankbiler med sivilt flydrivstoff til Værnes på ukedager.

Det sier Tomas Jacobsson, daglig leder i Flytanking AS.

Mange har sett frem til å bli kvitt tankbilene.

Trafikksikkerheten vil bli betydelig styrket når denne tungtransporten forsvinner fra bygatene og tunnelene, og i stedet går i rør fra Muruvik.

Når dette skjer er ukjent for Flytanking.

– Det er noe jeg ikke har kjennskap til da det er noe som forhandles mellom Forsvaret og oljeselskapene, sier Jacobsson.

Sikre bedre forsyning

Å sikre bedre forsyning av flydrivstoff på Værnes har vært viktig siden avtalen om forhåndslagring ble inngått med USA i 2006.

Flere plasseringer ble utredet, og i 2018 vedtok Stortinget at det nye drivstofflageret skulle etableres i Muruvik.

Flydrivstoff har strenge kvalitetskrav og levetiden er begrenset. Det krever en viss gjennomstrømming.

Derfor var det viktig med et samarbeid, så oljeselskapene som leverer flydrivstoff til den sivile virksomheten også bruker lagertankene i Muruvik.

Det er selskapene Air BP og Aviation Fuelling Services Norway (AFSN) som leverer alt sivilt flydrivstoff på Værnes i dag. Shell har eierandel i AFSN.

Forsvarets tankanlegg i Muruvik

GODT SYNLIG: Forsvarets nye tankanlegg for lagring av flydrivstoff i Muruvik er godt synlig fra det populære friluftsområdet like ved.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Prosessen er i gang

– Prosessen er i gang mellom Forsvaret og oss. Vi har hatt flere konstruktive møter, og skal blant annet møtes igjen i neste uke for å diskutere veien videre. Herunder et avtaleutkast.

Det sier Flemming Sindberg, daglig leder i AFSN.

– Det er mange elementer i en slik avtale, både kommersielle, tekniske, operasjonelle, juridiske og kvalitetsmessige. Forsvaret og vi er opptatt av at få dette til på best mulig måte, noe som tar tid.

Eksakt når det nye drivstofflageret er i sivil bruk kan han ikke si i dag.

– Sivil bruk av Muruvik må forventes å kunne skje innen rimelig tid, sier Sindberg som legger til at han opplever dialogen og prosessen mellom dem som positiv.

Svenskenes «hemmelige» lager

Allerede på slutten av 50-tallet ble det etablert ei oljehavn i Muruvik.

Det var den svenske stat som sto bak.

De etablerte et drivstofflager i fjellet som skulle sikre forsyninger over grensa til Sverige.

Anlegget sto klart i 1962.

Det kunne gå opptil 20 tankvogner per dag til Sverige over grensen ved Storlien.

Historien ble kjent mange år senere, og vakte stor oppsikt.

At Sverige som en nøytral stat hadde etablert et beredskapslager i Nato-landet Norge skapte politiske bølger i vårt naboland.

Da norske myndigheter ville legge rør til Nato-basen på Værnes flyplass, ble anlegget politisk følsomt og dermed solgt.

Rørgate, Gjevingåsen, fra tankanlegget i Muruvik og til Hell.

GAMMEL RØRGATE: En rørgate i fjellet gjennom Gjevingåsen fra Muruvik til Hell ble etablert av svenskene allerede på 60-tallet. Dette er arkivbilder hentet fra TV-sak sendt i NRK i 2012.

Unntatt offentlighet

Forsvaret ønsker ikke gi noen detaljer om anlegget i fjellet i dag.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer om hvor de rørene ligger eksakt. Det har jeg ikke anledning til å svare på, da dette er informasjon som er unntatt offentlighet.

Det sier logistikksjef Svein Arild Karlsen Ivarrud.

Han kan heller ikke si hvor stor lagringskapasiteten er ved anlegget.

Han håper en avtale med oljeselskapene snart er i havn.

– Hvis vi ikke får på plass avtalen med sivil luftfart så må vi jo etter en viss tid bruke drivstoffet til andre ting. I verste fall må det destrueres, sier Ivarrud.

Han presiserer samtidig at det ikke vil skje, da drivstoffet kan brukes til andre formål.

– Men som flydrivstoff vil det etter hvert bli lite egna.

Siste fra Trøndelag