Forsvaret greier ikke å betale HV-soldatene i tide

For andre gang på seks måneder har ikke heimevernssoldatene i Trøndelag fått lønn til rett tid. – Det er litt krise for noen, sier Kurt Rødsjø.

Heimevernet

– I ytterste konsekvens vil soldatene si opp kontraktene sine, sier Aleksander Gudmundseth som er hovedtalsperson for alle HV-styrkene i Norge.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg sjekket nettbanken i dag, og det hadde ikke kommet lønn. Nå må jeg vente til 12. august før jeg får lønn fra Heimevernet, sier Kurt Rødsjø.

Han er hovedtalsmann for innsatsstyrke RYPE i HV-12. I juni tok han ei uke ferie fra jobb for å være med på heimevernsøvelse.

– Vi har fått skriftlig beskjed om at det ikke kommer lønn nå. Det er synd, spesielt for dem som lever litt på kanten. De får ikke penger til ferien, og det er litt krise for noen, sier Rødsjø.

Halvannen million er ikke utbetalt

I august 2016 ble lønnssystemet til Forsvaret sentralisert. Siden den gang har forsvaret hatt trøbbel med utbetalingen av godtgjørelse til soldatene til rett tid.

– Mye av dette skylles at innsatsstyrkene og distriktene har mistet personell som har med lønns- og kontraktsoppfølging å gjøre. Det er ingen som er direkte ansvarlig for kun lønn i avdelingen. Det mener jeg er bakgrunnen for dette, sier

Kurt Rødsjø

Kurt Rødsjø har regnet seg fram til at Forsvaret skylder soldatene 1,5 million i lønn.

Foto: Magnhild Øwre / NRK

Aleksander Gudmundseth som er hovedtalsperson for alle HV-styrkene i Norge.

Siden sentraliseringen har det gått seg til flere steder i landet, men ikke i Trøndelag. Der er det 6000 soldater og 300 av dem er med i den såkalte innsatsstyrken som skal være klar til å beordres ut på kort varsel.

Rødsjø anslår at Forsvaret skylder soldatene 1,5 million i lønn.

Beklager

Forsvaret beklager forsinkelsene og at det samme HV-distriktet ble rammet da det var utfordringer med avlønning i november og desember.

Frank Sølvsberg

Pressevakt i forsvaret, Frank Sølvsberg.

Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

– Problemet nå skyldes en kombinasjon av svak datakvalitet på noen av de oversendte filene fra noen HV-distrikt som lå før HV12 i behandlingskøen, samt sykdom hos personell som utfører dette arbeidet hos Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Øvrig personell har jobbet ekstra for å komme i mål, men det var dessverre ikke nok, forklarer pressevakt i Forsvaret, Frank Sølvberg.

– FPVS vil gå i enda tettere dialog med HV for ytterligere bedret samkjøring, og vil se på tiltak for å gjøre gjeldende avdeling i FPVS mer robust i tilfelle sykdom hos medarbeiderne for å hindre at dette skjer igjen, sier han.

Ble advart før omleggingen

Tidligere var det én offiser i hvert distrikt som hadde ansvaret for lønn. I dag er det en håndfull medarbeidere som sørger for godtgjøringen til bortimot 40.000 personer.

– Det sier seg selv at det ikke vil gå, sier Gudmundseth.

Han forteller at Forsvaret ble advart før omleggingen.

– Det ble ettertrykkelig sagt at det ikke kom til å fungere. At de likevel velger å gjennomføre denne omstillingsprosessen, uten å ta hensyn til de tilbakemeldingene som ble gitt, så mener jeg at de må komme på banen, sier Gudmundseth.

Han frykter store konsekvenser dersom Forsvaret ikke rydder opp.

– I ytterste konsekvens vil soldatene si opp kontraktene sine, sier Gudmundseth.

– Gjør mye på dugnad

Dette er ikke første gang HV-soldatene ikke får lønn når de skal.

– Dette er andre gang, for enkelte tredje gang, i løpet av 6 måneder at lønna ikke kommer til rett tid, sier Rødsjø.

– Hvis noen skulle betalt for den beredskapen i et sivilt selskap så ville det kostet flesk, legger han til.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar for Forsvaret i denne saken.