Hopp til innhold

Forsvaret frykter nye strømmålere skal avsløre militære hemmeligheter

Forsvarsbygg ønsker foreløpig ikke å ta i bruk de nye smartmålerne. De frykter gradert informasjon kan havne i feil hender.

Smarte strømmålere

VIL IKKE INSTALLERE: Ikke alle er trygge på de nye smarte strømmålerne. Forsvarsbygg ønsker ikke å installere dem før de er sikre på at viktig informasjon ikke spres til andre.

Foto: Silje Kolaas / NRK

Nå har Forsvarsbygg fått utsettelse på å installere de nye smarte strømmålerne til 2020. De vil vurdere risikoen med de nye strømmålerne grundigere og finne ut om målerne kan spre viktig informasjon til uvedkommende.

– De ønsker å vurdere de smarte målerne opp mot sikkerhetsloven, og vi har gitt en utsettelse slik at de kan gjøre det, sier Guro Grøtterud, seksjonssjef for sluttbrukermarked i NVE til NRK.

– En teoretisk risiko

Guro Grøtterud

PÅ AVVEIE: Guro Grøtterud, seksjonssjef for sluttbrukermarked i NVE, sier informasjon ikke skal komme på avveie.

Foto: stst@nve.no / NVE

I løpet av 2018 skal alle norske husstander ha fått de nye målerne. Disse registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen automatisk til nettselskapet via internett.

– Informasjonen gjennom de smarte målerne er beskyttet. Den skal foregå gjennom et lukket nett, men det er jo slik at ingen sikkerhetstiltak er endelige. Det vil være en teoretisk risiko for misbruk eller tilgang til informasjonen, sier Grøtterud.

Kan komme i konflikt med sikkerhetsloven

Senioringeniør i elektro i Forsvarsbygg, Terje Neshjem, sier de i utgangspunktet ønsker å ta i bruk konseptet, men at de ikke er sikker på at dette er i samsvar med sikkerhetsloven.

– Saken er til utredning i sektoren. Vi må utrede funksjonene til måleren slik at informasjon som ikke er allment kjent forblir ukjent. Vi må vite at informasjonen som blir sendt ikke kommer i konflikt med loven, sier han.

– Hvilken type informasjon kan det være snakk om?

– Dette er heller ikke helt klar, men vi leser jo om ulike scenarioer via pressen. Fjernavstengning kan være et eksempel. Det er jo også mulig å sammenstille informasjon og vurdere denne opp mot sektorens forsvarsevne, sier Neshjem.

Statsbygg unngår også målere

Også Statsbygg bekrefter at heller ikke de har installert de nye smarte målerne i alle sine bygninger.

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør Statsbygg

SIKKERHETSHENSYN: Hege Njaa Aschim er kommunikasjonsdirektør hos Statsbygg. Hun sier at de ikke har tatt i bruk målere på grunn av sikkerhetshensyn.

Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / Statsbygg

Av 780 bygg med kraftavtale så skal 712 av dem ha målerne på plass.

– For oss så handler det om sikkerhetshensyn, men detaljene kan vi ikke gå ut med. En automatisk strømmåler vil gi forbruk av ulikt slag. Den kan si noe om hvor mange mennesker som befinner seg i bygget, hvilken temperatur det er og hvilken aktivitet det er inne i bygget. Dette er informasjon som ikke alltid skal ut til andre.

Det forteller Hege Njaa Aschim, som er kommunikasjonsdirektør hos Statsbygg.

NVE på sin side mener de ikke har gitt noen fritak for Statsbygg sine eiendommer.

Mulig med fritak

Neshjem i Forsvarsbygg mener det er usannsynlig at de nye målerne vil bli satt i verk i alle de militære anleggene de disponerer.

– Mest sannsynlig så vil vi med hensyn til sikkerhetslovens vurderingsgrunnlag unngå å ha AMS-målere i alle anlegg.

Ifølge pålegget så skal alle husholdninger og offentlige institusjoner i Norge ha de nye målerne.

Guro Grøtterud i NVE sier det finnes unntak.

For folk generelt så må man ha en gyldig legeattest eller en attest fra en psykolog for å få fritak. For Forsvarets del så må man jo vurdere hva som vil være akseptabel risiko. De står i en særstilling, sier hun.