Første vake i Vår Frue

- Kanskje den viktigste valgvaka, mener Høyres Yngve Brox om årets valgvake-premiere i Vår Frue kirke.

Valgvake i Vår Frue kirke
Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Storskjerm, spelemenn og politikerpanel.

Valgvake i Vår Frue kirke
Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Vår Frue kirke i Trondheim er smått forvandlet når det for første gang arrangeres valgvake i regi av Kirkens Bymisjon her.

Rundt 200 personer har så langt vært innom kirka, både for å følge valgresultater via storskjerm, men også for å slå av en prat med politikere som har vært innom.

- Vi er veldig fornøyd med valgvaken så langt. Det er mange faste brukere innom, og ikke minst mange med innvandrerbakgrunn. Det er viktig at mindre privilegerte grupper også har anledning til å være med på valgvake, og la seg inspirere av politikk, sier Torkhild Lote fra Kirkens Bymisjon.

Knut Bjerkan som selv er fast bruker og representant for velferdsalliansen i Vår Frue kirke, mener det er dette demokratiet handler om; at økonomisk og sosialt vanskeligstilte også får delta.

- Jeg synes dette er et fantastisk tilbud. Vi får mer engasjement, kunnskap og motivasjon blant folk. Det er dette demokratiet handler om, å delta, sier Knut Bjerkan

Se video:

Video nsps_upload_2009_9_15_0_14_50_1595.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

- Viktig velgergruppe

Valgvake i Vår Frue kirke
Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

I tillegg til servering og underholdning fra Studentersamfundets spelemannslag, har både stortingspolitikere og lokale politikere vært innom Vår Frue kirke for å bli stilt til veggs.

Høyres Yngve Brox deltok i et politikerpanel sammen med blant andre Senterpartiets Ola Borten Moe, Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul, og SVs Knut Fagerbakke.

- Dette er kanskje den viktigste valgvaken. Disse menneskene må kunne delta i samfundet på lik linje med alle andre, mener Høyres Yngve Brox.