NRK Meny
Normal

Første rapport om Rock City

I dag får Namsos kommune den første rapporten som sier noe om hva som har skjedd i Rock City-saken.

Rock City

Rock City granskes, og i dag legger Komrev fram sin rapport.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Det er revisjonsfirmaet KomRev Trøndelag som leverer sin rapport til kontrollutvalget i Namsos kommune. I utgangspunktet skulle det skje klokka 12, men det er utsatt til klokka 14.

Årsaken til det er at rapporten er så kompleks at kontrollutvalget trenger to timer ekstra.


Rapporten skal videre legges fram på kommunestyremøtet neste torsdag, den 28. februar.

Skjønte de hva de bestemte?

KomRevrapporten er et ledd i kontrollutvalgets gransking av Namsos kommune, og vil kanskje gi noen svar på hva som egentlig har skjedd.

Et sentralt spørsmål for kontrollkomiteen er hvorvidt politikerne skjønte hva de bestemte da de garanterte for husleia som Rock City skal betale.

Kommunen garanterte for en leiekontrakt på 20 år, med en kostnad på nesten 200 millioner.

Det som overraska mange, var at det sto i kontrakten at bygget som skulle leies ut var et råbygg, uten strøm, maling og ventilasjon, ikke et nøkkelferdig bygg slik de fleste hadde trodd.

Hvilken husleiepris visste de om?

Husleia ble dermed ganske mye høyere enn det først var sagt, og flere av politikerne har sagt at de hadde inntrykk av at den første husleieprisen var den endelige, og gjaldt for et ferdig bygg.

Ordfører Morten Stene har tidligere uttalt til Adresseavisen at de kanskje ikke helt visste hva et råbygg var.


I KomRevs rapport kommer det sannsynligvis en konklusjon om politikerne var eller burde ha vært godt nok informert om den økte husleia da de vedtok å garantere.

I tillegg til dette kom 20 millioner i lån som ble tatt opp for å få opplevelsessenteret opp og gå, 10 millioner til utstyr i konsertsalen og ytterligere 10 millioner til utstyr og strøm i kinosalene.

Økonomisk rot og stridigheter

Det nasjonale ressurssenteret for rock og pop, Rock City i Namsos, åpna med pomp og prakt 11. november 2011. Ett år senere kom det fram at senteret er prega av økonomisk rot og indre stridigheter.

Til sammen skylder senteret 30 millioner kroner, og det er stor usikkerhet rundt finansieringen av den framtidige driften. Namsos kommune har gått inn med økonomiske garantier, og har også tatt opp lån for å finansiere deler av senteret.

Når Rock City nå ikke klarer å betale husleia, blir Namsos kommune sittende i saksa.

Mye tyder på at både politikere og involverte i Rock City har oppfattet at det skulle komme statlige tilskudd og bevilgninger, noe rikspolitikerne benekter at de har lovt.

Verken kulturdepartementet, fylkeskommunen eller kulturkomiteen på Stortinget vil hjelpe Rock City ut av den økonomiske krisa.

Det eksterne revisjonsfirmaet PriceWaterhouse Coopers er også i ferd med å granske økonomien og administrasjonen av Rock City, og deres rapport legges fram i starten av neste uke.