NRK Meny
Normal

Får sette ut steril oppdrettsfisk

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon er det første selskapet i Norge som har fått konsesjon for å sette ut omstridt oppdrettslaks.

Steril oppdrettslaks

STERIL LAKS: Det blir mer å se av steril oppdrettslaks som dette etter at Norway Royal Salmon fikk tildelt ni såkalt grønne konsesjoner mandag.

Foto: Kåre Storsæter, Havforskningsinstituttet

Steril oppdrettslaks er omstridt fordi forskning har vist at laksen kan få misdannelser. Havforskningsinstituttet ser positivt på tildelinga.

Etter at det er forsket på dette i mange år, ga Nærings- og Fiskeridepartementet mandag grønt lys for å gi såkalt grønne konsesjoner for oppdrett av steril laks, også kalt triploid laks.

Første i Norge

Et av anleggene til Norway Royal Salmon.

SETTER UT STERIL OPPDRETTSLAKS: Fra neste høst vil Norway Royal Salmon setter ut steril laks i merdene. Dette er fra et av dagens anlegg.

Foto: Norway Royal Salmon

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon, som har hovedkontor i Trondheim, blir det første norske selskapet som får konsesjon til denne type produksjon.

Mandag fikk de ni konsesjoner. Og selskapet skal sette ut store mengder steril oppdrettslaks i Troms og Finnmark fra neste høst.

– Noe bedre inngang til jula kunne ikke konsernet få. Dette er utrolig stort.

– Hvor stor tro har selskapet på steril laks framfor ordinær oppdrettslaks?

Konseptet i vår søknad er å utvikle næringa på en mer bærekraftig måte. I tildelinga har vi konsepter for å redusere rømmingsrisiko, og et av tiltakene er steril fisk som vil redusere den negative effekten oppdrettslaks kan ha på villfisk ved ei rømming. Vi forplikter oss også på å gjennomføre tiltak for å redusere lakselus i anleggene. Steril fisk har ikke evnen til å forurense genmateriale i villfisk gjennom å reprodusere seg i naturen, sier Høstlund.

Havforskningsinstituttet positiv

Per Gunnar Fjelldal

FORSKER PÅ STERIL LAKS: Forsker Per Gunnar Fjelldal mener ny tildeling av konsesjoner med tanke på steril fisk kan være positivt for villaks ved ei eventuell rømming.

Foto: Kjartan Mæstad, Havforskningsinstituttet

Forsker Per Gunnar Fjelldal ved Havforskningsinstituttet sier konsesjonstildelinga på steril laks er positiv med tanke på rømming.

– Denne laksen har lav overlevelse i sjøvann ved rømming, den har dårlig tilbakevandring i elv og vil tape kampen mot villaks, sier Fjelldal.

Hannlaksen kan bli kjønnsmoden.

– Men avkommet vil ikke være levedyktig, sier Fjelldal.

Omstridt

Bruk av steril laks er omstridt.

Norway Royal Salmon mener de vet nok om eventuelle bivirkninger på laksen til å komme i gang med omfattende produksjon på de ni nye konsesjonene de fikk mandag.

Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon

GOD INNGANG PÅ JUL: Konsernsjef Charles Høstlund i Norway Royal Salmon ser fram til å komme i gang med produksjon av steril laks. Han mener det kan bidra til ei bærekraftig utvikling.

Foto: Norway Royal Salmon

– Det er kjent at det har vært en del produksjons-utfordringer blant annet deformiteter på den sterile laksen. Fisken trenger et för som er tilpasset vekstforløpet til denne typen fisk. I tillegg vet en at fisken vokser dårligere i høy temperatur over 18 grader. Der vi skal produsere fisken i Troms og Finnmark er ikke dette noe problem, sier Høstlund.

Norge er i fremste rekke i å forske på steril fisk og Havforskningsinstituttet har forsket på dette siden 2007.

– Det har vært litt problemer med skjelettdeformasjoner og grå stær. Det har vi klart å løse ved å tilpasse produksjonen, sier forsker Per Gunnar Fjelldal ved Havforskningsinstituttet.

Testing ikke ferdig

Fjelldal mener det er for tidlig å konkludere hvor vellykket oppdrett av steril fisk kan bli. Seks norske selskap deltar nå i denne testinga av steril laks.

– Testinga vil gi svaret på om dette er liv laga for kommersiell produksjon. Når vi er ferdig i 2017 kan vi konkludere helt sikkert, sier Fjelldal.

Øker produksjonen

Norway Royal Salmon ser fram til å komme i gang med på de ni nye konsesjonene fra neste høst.

– Vi gleder oss til å komme i gang. Nå har vi endelig fått tildelinga. Vi har ventet i mange måneder etter at faggruppa har gjort sin innstilling. Det er gledelig når departementet har avgjort klagesakene og opprettholdt faggruppas enstemmige innstilling, sier konsernsjef Charles Høstlund i det Trondheimsbaserte selskapet, Norway Royal Salmon.

Selskapet ser for seg at de vil vokse med 40 prosent etter at de fikk de nye konsesjonene.

Oppdrettsfisk

SKAL FORHINDRE AT OPPDRETTSFISK FORMERER SEG MED VILLAKS: Norway Royal Salmon er opptatt av bærekraftig utvikling for oppdrettsnæringa.

Foto: Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Video fra Trøndelag

Midtnytt
Jens Kvernmo får fisk i forteltet sitt. Se serien på NRK1 tirsdager klokken 20.25