Første inntak til vgs klart

Over 15.800 trønderske ungdommer har nå fått skoleplass ved fylkets videregående skoler. 88 prosent av dem har fått førsteønsket sitt oppfylt. Andelen elever som søkte seg til yrkesfag økte med 1,7 prosent fra forrige inntak.