Hopp til innhold

Forslag om bemanningsnorm nedstemt

SV i Trondheim fikk ikke flertall for et forslag om å utrede en lokal bemanningsnorm i eldreomsorgen i bystyret torsdag kveld. Forslaget fikk støtte fra Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og SV.

Trondheim setter av langt mindre til bemanning i eldreomsorgen enn andre byer de kan sammenligne seg med. Sykepleierforbundet krever en lokal bemanningsnorm for å bedre forholda for ansatte og pasienter.